Brno - etymologie

Text dotazu

Prosím informaci o původu názvu města Brno. Je možné, že slovo má společný základ s názvy obcí v Rakousku, kde se často vyskytuje Brunn a podobně?

Odpověď

Dobrý den, název /"Brno"/ se poprvé objevuje v pramenech z r. 1048 jako /"Brnen"/
(hrad) a r. 1091 jako /"Brno"/ (město). Základem názvu je staročeské slovo /"brnije"/ - "hliniště, jíl, bláto" a to v podobě přídavného jména:
/"brn-en"/ (mužský rod) a /"brn-o"/ (střední rod) s významem "hlinitý, blátivý, bažinatý" (tj. hrad nebo město postavené na bažinaté půdě). O tom, že Brno vzniklo na toho druhu půdě, svědčí řada dalších místních i pomístních jmen v Brně a jeho okoli, např. /"Hlinky"/ ("hliniště"), /"Žabovřesky"/ ("místo, kde vřískají žáby"), /"Komárov"/ ("místo, kde je hodně komárů"). Z podobného staročeského základu vzniklo také hodně dalších toponym na území Čech, Moravy a Slezska. Mylně bývá původ názvu /"Brno"/ odvozován i od keltského slova /"Eburodunom"/ a maďarského /"brunno"/ - "studně"-

Bohužel, nepodařilo se nám najit přímý důkaz na to, aby tento místní název měl či neměl společnou etymologii s místními názvy na území Rakouska, o nichž se zmiňujete. Je možné, že i některé z těchto názvu vznikly na slovanském základě, ovšem pravděpodobnější se zdá, že byla odvozena od německých slov, např. /"brünne"/ - "brnění" nebo /"brunnen"/ - "studna, pramen".

Zdroj:

Lutterer, I. - Kropáček, L. - Huňáček, V.: Původ zeměpisných jmen. Praha: Mladá fronta, 1976.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2009 13:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu