Brněnská německá periodika v letech 1804 - 1848

Text dotazu

Dobrý den,
  
pro svou bakalářskou práci vyhledávám brněnská německá periodika pro
analýzu, která vycházela v letech 1804 - 1848. Zatím jsem se setkala s
knihou KUBÍČEK, Jaromír. Noviny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku
1918. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001, 475 s. ISBN
80-705-1133-8.
  
Pro mé potřeby jsem ale dostatek periodik z potřebného období neobjevila.
Obracím se proto na vás o radu, kde bych mohla zapátrat, abych se
potřebných materiálů k analýze dobrala. Ať už jde o rejstříky či přímo tipy
na periodika. Zajímám se pouze o periodika, která se zabývala obecnými
informacemi - tedy politickou scénou, hospodářskou situací země apod.
  
Za odpověď mnohokrát děkuji.

Odpověď

Vážená paní,

     doporučila bych Vám bibliografii: KUBÍČEK, Jaromír a Zdeněk ŠIMEČEK. Brněnské noviny a časopisy od doby nejstarší až do roku 1975. 1. vyd. Brno: Universitní knihovna, 1976, 594, [2] s.

a na stránkách MZK bych Vám doporučila databázi Periodika vydávaná v českých zemích: v časovém rozmezí mi sice vyšlo 40 periodik, ale často máme jen jeden rok nebo jen jedno číslo.

     Z našeho fondu bych Vám doporučila signaturu: Nov.-0009.058 , na které se nachází nejen Brünner Zeitung, ale i jeho předchůdci, např. Wochentlicher Intelligenz-Zettel aus dem Frag-Amt der Kayserlich-Königlichen privilegirten Lehen-Bank zu unser lieben Frauen in Brünn 1755-1777 nebo Brünner Zeitung der kaiserl.-königl. privileg. Mährischen Lehenbank 1778-1811  nebo Mährisch-ständische Brünner Zeitung 1818-1848 nebo Brünner politische Zeitung 1814-1817 a další.

     Pokud by Vám to nestačilo, můžete se obrátit též na naši vedoucí odd. periodik Mgr. Radku Chlupovou: Radka.Chlupova@mzk.cz anebo na Vědeckou knihovnu v Olomouci ( is@vkol.cz ) anebo na Moravský zemský archiv v Brně ( krizova@mza.cz ), ale musíte počítat s tím, že takto staré fondy mohou být všude neúplné (dále se můžete obrátit na Národní knihovnu v Praze anebo na Rakouskou národní knihovnu ve Vídni).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Moravská zemská knihovna v Brně

Datum zadání dotazu

06.01.2015 08:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu