Britská politika ve vztahu k ČSR v roce 1933

Text dotazu

Do jaké míry věnovala britská politika po roce 1933 pozornost otázce bezpečnosti v souvislosti s Československem?

Odpověď

Pohled britských představitelů se od roku 1933 v souvislosti s praktikovanými principy politiky appeasementu odvíjel od mezinárodních okolností a lze říci, že v kontextu s „internacionalizací“ sudetoněmecké otázky pozornost Britů vůči Československu stoupala. Ke studiu této problematiky doporučujeme:

Zejména:

Nenaplněné naděje : politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918-1938) / Jindřich Dejmek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2003. -- 495 s., ve fondu Historického kabinetu FF UK

Neville Chamberlain : od usmiřování k válce: britská zahraniční politika, 1937-1940 / Jiří Ellinger. -- Vyd. 1.. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. -- 592 s. : čb. fot., ve fondu Historického kabinetu FF UK

Evropské velmoci a Mnichovská dohoda [rukopis] : vznik a důsledky politiky vrcholného britsko-francouzského appeasementu pro Československo / Martina Heranová ; vedoucí práce Dagmar Moravcová. -- Praha, 2007. -- 205 s., UK, Jinonice

NOVOTNÝ, L. Foreign Office, britské vyslanectví v Praze a sudetoněmecká otázka v roce 1937. Moderní dějiny, 2013, roč. 21, č. 2, s. 101-130. ISSN: 1210-6860, FF UK Historický kabinet

NOVOTNÝ, L. Machníkův výnos z roku 1936 a jeho vnímání ze strany britského vyslanectví v Praze a britského ministerstva zahraničí. In Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 204-212. ISBN: 978-80-87475-37-9, UK Jinonice

NOVOTNÝ, L. Pokusy československé vlády o dohodu se sudetskými Němci z počátku roku 1937 očima britského vyslanectví v Praze. In Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 173-180. ISBN: 978-80-87475-28-7, NK Praha

 

Částečně:

Do poslední pence : československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938-1982 / Jan Kuklík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2007. -- 472 s. ; 21 cm, FF UK Historický kabinet

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

29.05.2014 11:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu