Brandýs nad Labem

Text dotazu

Dobrý den,
existují nějaké dokumenty, či jiné materiály k historii vývoje správních orgánu do r. 1918 v obci Brandýs n/L - St. Boleslav?

Odpověď

Dobrý den,

pro získání informací o vývoji správních orgánů v obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vám doporučujeme projít knihy o historii obce, dále využít archivní sbírky, v jejichž fondech naleznete cenné informace a v neposlední řadě je dobré se obrátit na příslušné úřady přímo v Brandýse.

V Souborném katalogu ČR můžete dohledat knihy, které se zabývají historií Brandýsa nad Labem a mohly by zde tedy být zmínky také o administrativních záležitostech města. Záznamy knih a informace o jejich dostupnosti v českých knihovnách dohledáte v již zmíněném Souborném katalogu ČR na adrese http://aleph.nkp.cz/F:

* PRÁŠEK, Justin Václav. Brandejs nad Labem: město, panství i okres. Vyd. 2. V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi: Oblastní muzeum Praha-východ, 2007-2010. 3 sv. ISBN 978-80-254-3475-8.

* PRÁŠEK, Justin Václav. Brandejs nad Labem: město, panství i okres. Vyd. 2. V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi: Oblastní muzeum Praha-východ, 2008. sv. ISBN 978-80-254-3475-8.

* ŠNAIBERK, Miroslav. Putování brandýskou historií. Vyd. 1. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: [Miroslav Šnaiberk], 2005. 144 s. ISBN 80-239-5464-4.

* PRÁŠEK, Justin Václav. Okres Brandejsský nad Labem: nástin historicko-archaeologický. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1875. 240 s. Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům; sv. 4.

 

Články z českých periodik (od r. 1991, využita báze ANL (http://aleph.nkp.cz/F/):

* BERÁNEK, Vladimír. Hospodářská proměna panství Brandýs nad Labem za Rudolfa II. Historický obzor, 2005, 16(9/10), s. 211-217. ISSN 1210-6097.

* PÁTROVÁ, Karin. Písemnosti Brandýsa nad Labem = Schriftstücke von Brandýs nad Labem (Brandeis an der Elbe). Studie a zprávy, 2007, 16, s. 121-131. ISSN 0862-3589.

 

Pro dohledání knih, článků či příspěvků ve sbornících Vám také doporučujeme využít databáze Historického ústavu AV ČR, které naleznete na adrese http://biblio.hiu.cas.cz/, resp. http://www.hiu.cas.cz/cs/databaze.ep/.

 

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR je možné dohledat archivní sbírky a fondy v ČR. Vyhledávání naleznete na adrese http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/Default.aspx. Některé z fondů jsou bohužel v současné době stále nepřístupné, ukázkou Vám však uvádíme ty, do kterých můžete nahlédnout a mohly by pro Vás být užitečné.

 

Název fondu (sbírky):Četnická stanice Brandýs nad Labem Uloženo v archivu:Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení Místo vzniku fondu (sbírky):Brandýs nad Labem Časový rozsah:1849-1945

Metráž:0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,83 bm nezpracováno Přístupnost:Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Četnická stanice Brandýs nad Labem Tematický popis:

Archivní pomůcky:

Žádné archivní pomůcky

 

Název fondu (sbírky):Okresní úřad Brandýs nad Labem Uloženo v archivu:Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení Místo vzniku fondu (sbírky):Brandýs nad Labem Časový rozsah:1855-1945

Metráž:0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 211,88 bm nezpracováno Přístupnost:Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Okresní úřad Brandýs nad Labem (1855-1867) Okresní hejtmanství Brandýs nad Labem (1.9.1908-1928) Okresní úřad Brandýs nad Labem(15.11.1928-1945) Tematický popis:Zákony a normálie, věci vojenské, kulturní, školní, zdravotnické, chudinské, dobročinné ústavy, samospráva a státní správa. Zemědělství, lesnictví, hornictví, honba, obchod, živnosti, řemesla, spolky, volby do NS 1920, obecní volby 1923, volby do obecního zastupitelstva 1907 a později, presidiální spisy, záležitosti jednotlivých obcí, far, škol, věci matriční, státní občanství, domovské právo, záležitosti civilních techniků, stavební, požární, dopravní a strojní, věci finanční.

Archivní pomůcky:

Žádné archivní pomůcky

 

Název fondu (sbírky):Berní úřad Brandýs nad Labem Uloženo v archivu:Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení Místo vzniku fondu (sbírky):Brandýs nad Labem Časový rozsah:1850-1949

Metráž:0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 9,71 bm nezpracováno Přístupnost:Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Berní úřad Brandýs nad Labem Tematický popis:Berní knihy.

Archivní pomůcky:

Žádné archivní pomůcky

 

Název fondu (sbírky):Děkanský úřad Brandýs nad Labem Uloženo v archivu:Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení Místo vzniku fondu (sbírky):Brandýs nad Labem Časový rozsah:1618-1955

Metráž:0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 6,45 bm nezpracováno Přístupnost:Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Farní úřad Brandýs nad Labem Tematický popis:Kroniky 1657-1837,kn. konsistoriál. dekretů a patentů 1731-1748,seznam duší děkanství brandýs. pro město Brandýs,obce Zápy,Ostrov,Stránka,Toušeň 1833-57,změny náboženství 1837-1921,kn. prohlášek sl. božích 1816-1930,pořádek sl. božích 18371920-kn. biřmovanýc h 1837-78, ohl. snoubenců 1816-30, snub. protokoly 1789-1895,kn. hosp. a úč. 1802-1948,chudinské 1852-69,inventář archivu 1850-73. Normálie a instrukce 1802-1947, záležitosti správců a zaměst. kostela 1780-1949,sp.duch.správy 1752-1947,sp. přístupů a odstupů z církve 1852-1932,šk. záležitosti 1758-1913,nadace 1700-1948,fin. hosp. 1618-1950,pozemky 1751-1952,stavební 1726-1955,spolky 1888-1915,hist.výpisky 1820-20.st., sv.ohl. 1.pol.19.st.-50.léta 20.st.

Archivní pomůcky:

Žádné archivní pomůcky

 

Užitečné informace by Vám také mohli poskytnout v Oblastním muzeu Praha-východ, které sídlí právě v Brandýse http://www.muzeumompv.cz/, případně na městském úřadu v Brandýse http://www.brandysko.cz/, http://www.brandysko.cz/mestsky-urad-s424.html

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.11.2014 13:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu