Brambory

Text dotazu

Jaké konkretní Hospodařské využiti mají brambory?

Odpověď

Brambory se rozdělují podle komerčního využití na jednotlivé užitkové směry:

  • sadbové brambory,
  • konzumní brambory (stolní rané, stolní pozdní a brambory na potravinářské výrobky),
  • průmyslové brambory (na výrobu škrobu, lihu a dalších produktů),
  • krmné brambory (v současné době hlavně hlízy odpadní),
  • brambory pro energetické využití (výroba bioplynu).

 

U sadbových brambor je cílem získat zdravou sadbu, proto je technologie pěstování zaměřena na zdravotní stav hlíz.

Konzumní brambory se dále rozdělují na stolní rané, stolní pozdní a brambory na potravinářské výrobky. Stolní rané brambory představují velmi rané odrůdy sklízené před dosažením úplné zralosti, u nichž lze snadno odstranit slupku. Na trh jsou dodávány bezprostředně po sklizni (červen, červenec) jako tzv. nové brambory. Stolní pozdní brambory jsou určené ke konzumu v průběhu celého roku, sklízejí se s dobře vyvinutou pevnou slupkou. Na brambory pro výrobu potravinářských výrobků jsou kladeny různé požadavky v závislosti na druhu výrobku.

Průmyslové brambory představují odrůdy s vysokým obsahem škrobu (nad 17 %), velkými škrobovými zrny a vysokým výnosem. Jsou důležitou surovinou hlavně pro výrobu škrobu. Výroba lihu z brambor poklesla v ČR na minimum, neboť ji vytlačuje snadnější, levnější a ekologičtější (u brambor problémy s odpadními vodami) výroba z obilí, kukuřice a melasy.

Pro krmení hospodářských zvířat jsou využívány hlavně odpady z konzumních, sadbových a průmyslových brambor, případně přebytky.

Brambory jako energetická rostlina – využití brambor v zařízeních na výrobu bioplynu k získávání energie.

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

05.04.2013 09:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu