BP-modelování krizových situací

Text dotazu

Dobrý den,
jsem studentka 3. ročníku a mám napsat bakalářskou práci na téma Modelování krizových situací Hudebního festivalu. Mohli byste mi, prosím, doporučit nějakou literaturu, ze které bych mohla vypracovat teoretickou část? Předem děkuji.

Klíčová slova: krizový management; řízení kulturních akcí; modelování podnikových procesů

Odpověď

Dobrý den,

pokud dohledáváte literaturu k nějakému konkrétnímu tématu, například pro psaní akademické práce, existuje spousta vyhledávacích nástrojů.

V následujících řádcích se Vám budeme snažit představit ty hlavní. 

V první řadě je dobré vyhledávat literaturu prostřednictvím Souborného katalogu ČR.

V záznamu o dokumentu naleznete údaj o tom, v jakých knihovnách je možné si knihy vypůjčit. V některých případech může být kniha i zdigitalizována a Vy si ji můžete ve vybraných institucích (jako je například Národní knihovna) prohlížet online. To je případně možné i z domova, prostřednictvím vzdáleného přístupu přes Váš čtenářský průkaz.

Níže citujeme některé dokumenty, které jsme nalezli. Doporučujeme do nich nahlédnout a zjistit tak, které z nich Vám budou vyhovovat nejvíce.

  • ROSICKÁ, Zdena, BENEŠ, Libor a FLEISSIG, Petr. Vita in societate secura. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2008. 132 s. Monographica; 1. ISBN 978-80-7395-117-7.
  • SÝKORA, Jaroslav, DVOŘÁK, Josef a ŠEFČÍK, Vladimír. Ovlivňování chování člověka v krizových situacích: modelování vyjednávajícího procesu. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7318-825-2.
  • PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost a krizové řízení. Vyd. 1. Praha: Police history, 2006. 255 s. ISBN 80-86477-35-5.

·         http://aleph.nkp.cz/F/

 

Doporučujeme také vyhledávat prostřednictvím licencované databáze EBSCO, která je rovněž přístupná v Národní knihovně, i skrze vzdálený přístup. U většiny odkazů jsou také připojené plné texty. Naleznete zde hlavně zahraniční studie.

Dále se Vám vyhledá hodně odkazů například na https://scholar.google.cz  .

Můžete se také podívat na stránky theses.cz, kde najdete obhájené akademické práce. Pomocí klíčových slov můžete vyhledat práce podobné té Vaší a hledat inspiraci jak v těchto pracích, tak zejména v odkazované literatuře.

(VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění = Arts management. Vydání první. Praha: ASPI, 2008. 183 s. ISBN 978-80-7357-356-0.)

(KAISER, M. M., EGAN, B. Cyklus: Plánování pro dosažení úspěchu v umění. Washington, D.C., The DeVos Institute of Arts Management at the Kennedy Center, 2011)

  • WILDOVÁ, Veronika. Aspekty managementu hudebního festivalu Apríles. Praha, 2013. Dostupné také z: https://www.vse.cz/vskp/eid/34618. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Václav Riedlbauch.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.09.2016 11:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu