bouře v obci Hřebeč od roku 1929 po současnost

Text dotazu

Zdravím vás, chtěl bych se zeptat, ohledně obce Hřebeč u města Kladna, jestli a jak silně zasáhla tuto obec větrná smršt 4.7. roku 1929,a od roku 1929 až do současnosti. Zajímám se totiž intenzivně o meteorologii, hlavně bouře a vichřice. V obci bydlím a dělám si deník silných bouří a jiných extrémních meteo jevů. Jestli je toto možné zjistit, byl bych vám vděčný. DĚKUJI MOC.

Odpověď

Dobrý den,
ačkoli jsem nad dotazem strávili delší dobu než je běžné, bohužel Vás musíme zklamat - nenalezli jsme v podstatě žádné dokumenty, které by se zabývaly extrémními meteorologickými jevy v obci Hřebeč.
Vámi uváděná bouře ze 4.7.1929 byla opravdu svojí intenzitou významná, neboť se o ní psalo v dobovém tisku, ovšem jak a do jaké míry zasáhla i vaši obec, už v celostátních denících není uvedeno.
Procházeli jsme některé knihy, které se zabývají dějinami Kladna a okolí a knihy o měření a výskytu extrémních jevů u nás, ale bohužel bezvýsledně.

Jediné výsledky o bouřích v Hřebči tak pochází z internetových diskuzí, přičemž je možné, že do některých jste přispěl také Vy, především v prvním odkazu. Uvádíme odkazy na jejich stránky:
http://diskuse.in-pocasi.cz/tema-2-1839-Nejsilnejsi_boure_u_Vas.html - zmínky přímo o Hřebči
http://forum.bourky.com/viewtopic.php?f=38&t=611 - zmínky o Kladnu, naleznete zde také výňatky a fotografie z dobového tisku http://www.bourky.cz/ostatni-clanky/pozoruhodny-rok-1929/ - obecně o roce
1929 a vybraná místa s popisy škod

Procházeli jsme také některá dobová periodika (především Lidové noviny), ovšem v nich lze nalézt zmínky o bouři obecně a dále o škodách, které způsobila ve větších městech, příp. v místech, kde byla její síla nejničivější. V podstatě je naskenované naleznete v odkazu
http://forum.bourky.com/viewtopic.php?f=38&t=611 , již uvedeném výše.
Periodika jsou dostupná v Digitální knihovně Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do), dovolíme si upozornit na omezení přístupu k dokumentům podle jejich roku vydání mimo budovu NK ČR.

Při Vašem bádání Vám doporučujeme obrátit se na tyto instituce, které by mohly zabývat dějinami Kladenska a vlastnit ve svých fondech dobové
materiály:
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně - http://www.omk.cz/ Státní oblastní archiv v Kladně - http://www.omk.cz/ , vyhledávání v katalogu archivu možné
zde: http://www.kpwin.cz/soap/soakl/index.php
Zde naleznete např. knihy:
* KOMÁREK, Pavel. 700 let obce Hřebeč : 1285 - 1985. Hřebeč : Místní národní výbor, 1985. 48 s.
* KLABÍK, Václav. Hřebeč : v minulosti a dnes 1971. Hřebeč : ZO KSČ : MNV, 1971. 31 s.


Velmi užitečná by také mohla být aplikace Ministerstva vnitra ČR "Archivní fondy a sbírky", kde můžete vyhledávat archiválie, které jsou opatřeny popisem a informacemi o přístupu.
Pro Vaše potřeby jsme o obci Hřebeč vybrali následující:

Název fondu (sbírky): Místní národní výbor Hřebeč Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Kladno Místo vzniku fondu (sbírky): Hřebeč Časový rozsah: 1945-1988
Metráž: 0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 1,83 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): MNV Hřebeč Tematický popis: účetní knihy 1955-65 zápisy ze schůzí rady, pléna, komisí
1945-60 kartony: korespondence, účetnictví, evidence obyvatel, volby, zápisy ze schůzí rady, pléna, komisí
Archivní pomůcky: Žádné archivní pomůcky  

Název fondu (sbírky): Místní národní výbor Hřebeč Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Kladno Místo vzniku fondu (sbírky): Hřebeč Časový rozsah: 1945-1988
Metráž: 0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 1,83 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): MNV Hřebeč Tematický popis: účetní knihy 1955-65 zápisy ze schůzí rady, pléna, komisí
1945-60 kartony: korespondence, účetnictví, evidence obyvatel, volby, zápisy ze schůzí rady, pléna, komisí Archivní pomůcky: Žádné archivní pomůcky

Ačkoli bohužel ani jeden archiv prozatím není přístupný, jistě je o něm dobré vědět a v případě zájmu sledovat jeho zpřístupnění, neboť by zde mohly být uloženy požadované informace. Další archivy se týkají např. školy v obci či sdružení, lze je dohledat.

Dále Vám doporučujeme obrátit se na Obecní úřad vaší obce, jistě by zde měli mít kroniku, která by mohla obsahovat informace o extrémních jevech v obci, http://www.hrebec.cz/.

Další možností, jak získat informace o meteorologických jevech v obci, je využití služeb Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz), kde si můžete v sekci "Nabídka služeb"
(http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P3_0_Infor
mace_pro_Vas/P3_5_Nabidka_sluzeb&last=false) vybrat službu, ovšem předpokládáme, že placenou. Je např. nabízeno:
1. Informace o počasí v konkrétním dni a místě - informace o výskytu bouřek, vichřice, o srážkových úhrnech a intenzitě srážek, o výskytu dalších meteorologických jevů, o průměrných nebo extrémních teplotách, atd.
2.Informace o statistických charakteristikách klimatologických prvků na svém území (dlouhodobé průměry apod.) - informace o zatížení konstrukcí větrem a sněhem, větrné růžice, dlouhodobé teplotní a srážkové normály, informace o četnosti výskytu meteorologických jevů a o statistickém zajištění pravděpodobnosti jejich výskytu, atd.

Přejeme Vám hodně štěstí při Vašem dalším pátrání.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.06.2012 16:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu