Bořislavka

Text dotazu

Dobrý den,
tímto bych se chtěla informovat, zda v periodikách z r. 1945 byly uveřejněny
články o masakru Němců u biografu na Bořislavce (9/5/1945). Taktéž uvítám
jednak informaci o novodobějších publikacích, které se daným excesem
zabývají (je mi známo, že okrajově se o tomto masakru zmiňují studie T.
Staňka a dále kniha "Zabíjení po česku"), stejně jako uvítám informace o
publikaci, zabývající se obecně pražskými excesy na německém etniku po konci
2. sv. války (mimo díla T. Staňka).

Odpověď

Dobrý den,

odborníkem na tuto problematiku je v České republice Doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc., který se otázkou poválečného odsunu německého obyvatelstva a poválečnými excesy v českých zemích zabývá již dlouhou řadu let.

Výsledkem jeho práce jsou například publikace:

* STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945-1947. 1. vyd. Praha : Academia : Naše vojsko, 1991. ISBN 80-200-0328-2.

* STANĚK, Tomáš. Perzekuce 1945 : perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory a věznice) v květnu - srpnu 1945. 1. vyd. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996. ISBN 80-85241-99-4.

* STANĚK, Tomáš. Poválečné "excesy" v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2005. ISBN 80-7285-062-8.

Archivních materiálů k těmto poválečným událostem je velmi málo, neboť již v době, kdy k nim docházelo, byly snahy tyto "excesy" co nejvíce umlčovat.

Zdá se, že filmový materiál, který pořídil pan ing. Chmelík, uveřejněný v dokumentu "Zabíjení po česku", je jedním z mála dokladů k dané události.

Dle článku: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=668037   objevil historik Staněk pouze jednu krátkou zmínku o vraždění německých civilistů na Bořislavce v dokumentech zvláštního odboru Státní bezpečnosti z roku 1947.

Bohužel, k dispozici nemáme úplnou článkovou bibliografii z dané doby. V padesátých letech byla v Národní knihovně ČR vytvořena Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952. Bibliografie je dostupná po předchozím objednání v Referenčním centru NK ČR (viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3page=sluz_retrospektiva1945_1952.htm).

Jedná se ovšem o výběrovou bibliografii.

Pro ověření, zda nějaký článek v dobovém tisku k dané události vyšel či ne, je proto, dle našeho názoru, nezbytné pročíst celá čísla výtisků ze dne 10., 11 či 12. 5.1945. Ověřování informací přímo v dokumentech (pokud se jedná o časově náročnější ověřování) ovšem provádíme pouze jako službu placenou (viz Ceník placených služeb a poplatků Národní knihovny České republiky: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_cenik.htm . (z dostupných periodik jsme prošli Národní politiku a noviny Čechoslovák v zahraničí - periodika, která jsou dostupná v rámci systému Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius . Tato periodika vydaná 10.5. a 11.5. zmínku o události před biografem na Bořislavce neobsahovala.)

Dle soupisu použitých materiálů v publikaci "Poválečné "excesy" v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování" již dobová periodika prostudoval Tomáš Staněk.

Doporučujeme Vám konzultovat celou záležitost přímo s ním. Kontakt: http://www.szmo.cz/rubrika/150/kontakty/utvar-spolecenskych-ved.html .

Literaturu k tématu (obecně) obsahují výše zmíněné knihy Doc. PhDr. Tomáše Staňka, CSc.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.10.2011 15:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu