bonus a premie

Text dotazu

Dobry den, rada by jsem se dozvedela jaky je rozdil mezi vyplaceni bonusu a premii? Predem dekuji za Vasi odpoved. S pratelskym pozdravem.

Odpověď

Dobrý den, omlouváme se za opožděnou reakci, vzhledem k technickým problémům jsme bohužel nemohli zaslat odpověď na Váš dotaz v garantovém časovém limitu.
Pojmy bonus a prémie se vyskytují ve více oblastech, kromě oblasti personálního managementu v souvislosti s odměňováním pracovníků např. i v pojišťovnictví nebo burzovnictví, předpokládáme však, že Váš dotaz směřuje spíše k odměňování pracovníků.  Ve vybraných publikacích věnovaných personálnímu managementu jsme našli více výkladů, vzhledem k tomu, že nejsme v této oblasti odborníci, nedokážeme posoudit, který výklad je v současné době preferován. Pokud byste měla zájem  o více informací, doporučovali bychom Vám prostudovat další literaturu věnovanou tomuto tématu, knihy si můžete  vyhledat např. v Elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc). 

ARMSTRONG, Michael. Personální management. Praha : Grada, 1999.  s. 595.
ISBN 80-7169-614-5.
Pojmy prémie a odměny (bonusy) se často ztotožňují. Jsou si podobné v tom, že jde u obou o odměny, které závisejí na nějak definovaném výkonu. Pro potřeby knihy "Personální management" jde o dva odlišné pojmy:
* prémie: vypláceny v závislosti na dosažení dříve stanovených a dohodnutých cílů
* odměny (bonusy): správněji mimořádné odměny, jsou zásadně oceněním za úspěch a vyplácejí se pevnou částkou

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. Praha : C.H.Beck, 2007. s.
334-338. ISBN 978-80-7179-893-4.
K doplňkovým  (nesamostatným) mzdovým formám patří osobní ohodnocení, prémie, provize, bonus, odměny, účast na výsledcích (podíl na hospodářských výsledcích). 
* Prémie  patří k oblíbeným formám mzdy, které doplňují časovou nebo úkolovou mzdu. Rozlišujeme jednorázové a pravidelné prémie. Jednorázové jsou přiznány za  mimořádné plnění pracovních povinností, např. věrnostní prémie (za počet odpracovaných let v organizaci), prémie za přítomnost (za nulovou pracovní neschopnost). Hovoří-li se o prémiích, zpravidla se jedná o takové, které jsou vypláceny opakovaně a za měřitelné nebo kvantifikovatelné výsledky práce. Stimulační účinnost prémie pozitivně ovlivňuje, když jsou předem stanoveny a vyhlášeny zásady prémiování.
* Bonus je oblíbenou formou mzdy, která je poskytována k zaručené mzdě za dosažení specifických a mimořádných cílů. Může být individuální nebo kolektivní a lze ho přiznat za dosažení stanovených cílů, stupeň celkového výkonu organizační jednotky nebo dokončení projektu podle zadaného standardu. Některé organizace jím odměňují vynikající výsledky práce každý rok, některé ho přiznávají pouze těm zaměstnancům, kteří po období 2-3 let odvádějí výsledek  splňující vysoký standard. V posledních letech se využívá při odměňování jakékoliv  pracovní funkce, kde je obtížnější jednoznačně specifikovat pracovní úkoly. Může nahradit osobní ohodnocení a prémie nebo být poskytován místo účasti na výsledků. Bonus může nahradit prémie u manuálních zaměstnanců....

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalitiky. Praha : Management Press, 2003. s. 294. ISBN 80-7261-033-3.
Existují prémie dvojího druhu, 1. periodicky se opakující prémie za uplynulé období s jasnou závislostí na odvedeném výkonu, kritéria jsou dána předem (prémiový řád organizace), prémie mohou být kolektivní nebo individuální,

2. jednorázová prémie (bonus, mimořádná odměna) je odměna poskytovaná za mimořádný výkon, za vynikající plnění pracovních úkolů, za iniciativu apod.
Bonus může mít peněžní i nepeněžní formu.


URBAN, Jan. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů  : s anglickými ekvivalenty. Praha : ASPI Publishing, 2004. s. 40, 143. ISBN 80-7357-019-X.
* Bonus - odměna či prémie (případně mimořádná odměna) vyplacená zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců za dosažení určitého osobního nebo skupinového cíle; případně  se může vázat i na dosažení cílů celé firmy. Z hlediska motivačního působení bonusu je zpravidla optimální, je-li výše bonusu předem známa a závisí-li jeho vyplacení (případně částečné vyplacení) na míře splnění dohodnutého cíle. V případě zvláštních (mimořádných) bonusů  je odměna určena až po provedeném výkonu; jejich cílem je odměnit mimořádný výkom či pracovní nasazení zaměstnance.
* Prémie (anglický ekvivalent: bonus) - forma výkonnové (pobídkové) mzdy; může mít jednorázový nebo opakující se charakter. Jednorázové prémie (mimořádné odměny) slouží jako odměna za úspěšný či  mimořádný výkon zaměstnance, iniciativu atd. Její získání zpravidla není předem zaručeno a její výše je stanovena až po dosaženém výkonu. K základním druhům jednorázových odměn  patří odměny za mimořádné množství vyrobené produce, výrazné zvýšení ukazatelů kvality, dosažené úspory či optimálního využití podnikových prostředků, včasné splnění náročného úkolu apod. Opakující se prémie (výkonové odměny)  jsou tvořeny odměnami závislými na na dosažení předem stanovených cílů či výkonových ukazatelů, motivujících zaměstnance k vyšším výslekdům; mohou být individuální  nebo skupinové a jejich výše je zpravidla stanovena předem.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.05.2009 15:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu