Bola Alica Masaryková na otvorení školy v Ľubietovej ?

Text dotazu

Podľa získanej fotografie by na nej mohla byť p. Alica Masaryková, ale nevieme či je to ona. Chceli by sme čo najviac informácií o otvorení Masarykovej školy v Ľubietovej 16.11.1930. Na stavbu prispela financiami zo svojej nadácie p. Charlotte Masaryková.

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.

Zmínky o návštěvě Alice Masarykové v Ľubietové jsme se snažili hledat v digitálních knihovnách, které umožňují fulltextové prohlížení digitalizovaných periodik. Předpokládáme, že pokud by k takové návštěvě došlo, noviny by o tom psaly. Bohužel se nám ale nepodařilo najít takovou informaci. V digitální knihovně, kterou spravuje Slovenská národní knihovna, jsme v jednom periodiku objevili zmínku o plánovaném otevření školy, kterého se měli zúčastnit ministři Dérer a Slávik, A. Masaryková se nezmiňuje. Toto vše ale ještě nemusí vylučovat možnost jej účasti na této akci.

Tu připojujeme doslovnou citaci:

„Slávnostné otvorenie meštianskej školy v Ľubietovej.
Na pamiatku 10. výročia trvania republiky postavila obec Ľubietová budovu štátnej meštianskej školy, ktorá so svolením prezidenta republiky bola pomenovaná školou Masarykovou. Slávnostné otvorenie tejto školy bude za účasti ministra školstva dr Dérera a ministra vnútra dr Slávika v nedeľu, dňa 16. novembra o 2. hodine odpoludnia.“
Zdroj: Slovenská vlasť, 1930, 12, č. 47, ISSN 1339-8547, https://dikda.snk.sk/uuid/uuid:a7207380-3b74-4e4c-b956-fdce9140b534

V dalším pátrání bychom Vám doporučili zkusit se obrátit na spádový regionální archiv (https://www.minv.sk/?statny-archiv-v-banské-bystrici) a knihovnu (https://svkbb.eu/statna-vedecka -knihovna-v-banské-bystrici/kontakt/), zda by Vám uměli poradit dostupné archivní fondy nebo knižní zdroje relevantní pro Vaše bádání.

Z knižních titulů by pro Vás mohly být zajímavé publikace věnující se Alici Masarykové:

-MINTALOVÁ, Zora, ed. Červený kríž, Alica G. Masaryková a Slovensko: pri príležitosti 40. výročia smrti PhDr. Alice G. Masarykovej, prvej predsedníčky ČsČK a 125. výročia vzniku prvých spolkov ČK na území Slovenska: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Martin 23.-24. november 2006. Bratislava: Slovenský Červený kríž, 2006. 199 s. ISBN 80-969550-8-X.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003362872&local_base=SKC

-LOVČÍ, Radovan. Alice Garrigue Masaryková: život ve stínu slavného otce. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve vydavatelství Togga, 2007. 485 s. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis; vol. 3. ISBN 978-80-7308-189-8.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003315446&local_base=SKC

Použité zdroje

https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/souborny-katalog-cr/knihy
https://scholar.google.com/
https://ndk.cz/
https://dikda.snk.sk/
https://www.nkp.cz/[…]/kramerius-1

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2024 13:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu