Bohumír Kozák

Text dotazu

Zajímají mne všechny možné informace : B.Kozák - architekt Masarykových domovů, B.Kozák - výtvarník. Jedná se o projekt: oslavy 85.výročí založení Masaryk.domovů. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Moc pěkné a poměrně rozsáhlé informace o arch. Bohumíru Kozákovi naleznete v encyklopedii: Vlček, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 761 s. ISBN 80-200-0969-8.

Další podstatným materiálem by pro Vás měla být publikace:

Blaha, Jiří. Bohumír Kozák: 4.12.1885-1.4.1978. V Praze: Melantrich, 1985. 38 s. Stranická knihovnička.

Zenkl, Petr. Masarykovy domovy: Sociální ústavy hlavního města Prahy, Praha-Krč. Praha: [nákl. vl., mezi 1929 a 1949]. 1 sv. (nestr.).

Jarolímková, Stanislava. Co v průvodcích nebývá 2, aneb, Pokračování historie k snadnému zapamatování. Vyd. 1. Praha: Motto, 2007. 378 s., [32] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7246-356-5.

Ostatní literatura:

Malý, Zbyšek, ed. a Malá, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-... Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1998- . sv. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-00-0.

Toman, Prokop, ed. Nový slovník československých výtvarných umělců. 4., nezměn. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1993-1994. 16 sešitů.

Tomeš, Josef aj. Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 837 s. ISBN 80-200-0443-2.

Horová, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.

Panorama č.4 , Praha 1985

Výstava architektonických kreseb a akvarelů B. Kozáka: Praha - Leden 1956: [Katalog. Praha: St. pst. pro projektování výstavby hl. města Prahy, 1956. [5] s.

KOZÁK, Bohumír. Architekt na cestách. Praha: Česká grafická Unie, 1941. [14] s., 70 l. obr. příl. Knihovna výtvarné výchovy; sv. 7.

POCHE, Emanuel a WIRTH, Zdeněk. Hradčany a Malá Strana. 3. vyd. Praha: Orbis, 1965. 233, [6] s. Pragensie.

STEFAN, Oldřich. Mluva pražské architektury. 1. vyd. Praha: Orbis, 1956. 120, [3] s. Pragensia.

KOZÁK, Bohumír. Poklady pražské architektury. 2. vyd. Praha: Orbis, 1971. 30, 61, [5] s. Pragensia.

Tschechische Kunst der 20. Und 30. Jahre. Katalog výstavy. Darmstadt, 1988.

Kozák, Bohumír. Praha - kamenný sen. 1. vyd. Praha: Orbis, 1972. 27, [2], 106, [4] s. Pragensia.

Kozák, Bohumír. Menší město pražské: 51 kreseb tištěných světlotiskem. Praha: Orbis, 1950. [19] s.

Kozák, Bohumír. Praha = Praga = Prag = Prague. 1. [vyd.]. Praha: Orbis, 1972. 27, [2] s. Pragensia.

ČLÁNKY:

VEJVODOVÁ, Anna. Pražská architektura promlouvá. Telegraf, 1993, 2(97), s. 11. ISSN 1210-0846.

HUBIČKOVÁ, Libuše. Citlivým okem Bohumíra Kozáka. Svobodné slovo, 1993, 49(104), s. 7. ISSN 0231-732X.

KOZÁK, Bohumír: Kde bude nové pražské náměstí?. Lidová demokracie, 5.1.1955.

Kulturní adresář ČSR I (1934)Ottův slovník naučný nové doby III/2, 805.

Soupis literatury je neověřený.

Internetové odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohum%C3%ADr_Koz%C3%A1k

http://neviditelnypes.lidovky.cz/architektura-bohumir-kozak-dfu-/p_architekt.asp?c=A101219_173229_p_architekt_wag

http://stary-web.zastarouprahu.cz/ruzne/kozak.htm

http://www.e-architekt.cz/slovnik/index.php?wordID=20&char=K

V encyklopedii architektů stojí, že pozůstalost je v archivu Národního technického muzea (odd. architektury a stavitelství (Invalidovna) fond 404 - bohužel Invalidovna byla zatopena, ale třeba jsou již modely zrestaurovány - http://www.ntm.cz/  a po stránce jeho malířské tvorby bychom na Vašem místě oslovili Uměleckoprůmyslové museum: http://www.upm.cz/  

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2013 10:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu