Bohumil Kafka - památník Jana Žižky na Vítkově

Text dotazu

Dobrý den,
mohu se zeptat, v jakých publikacích by mohla být zmínka o Bohumilu Kafkovi a Památníku Jana Žižky na Vítkově, případně o soše M.R.Štefánika v Bratislavě ?

Odpověď

Dobrý den,

k Vámi uvedenému tématu jsme nalezli následující literaturu:

knihy:

* KAFKA, Bohumil. B. Kafka členům Spolku Žižkova pomníku a rozhodčímu soudu odborných znalců O soše Jana Žižky určené před Pantheon národního osvobození na vrchu Žižkově. V Praze: B. Kafka, 1937. 24 s.

* PROCHÁZKA, Václav, ed. Bohumil Kafka 1878-1942: Životní dílo: Katalog výstavy, Praha, duben-květen 1962. Praha: Svaz čs. výtvarných umělců, 1962. 26, [2] s.

* Bohumil Kafka: jeho dílo od r. 1900 do r. 1918. Praha: Fr. Borový, 1919. 9 s., [56] s. obr. příl.

* KAFKA, Bohumil a NOVÁK, Josef, ed. Bohumil Kafka: posmrtná výstava, červen - červenec 1949. Praha: S.V.U. Mánes, 1949. [20] s.

* WITTLICH, Petr. Sochařství české secese. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2000. 427 s. ISBN 80-7184-973-1.

články:

* BOBÍKOVÁ, Lenka. Svízele Bohumila Kafky. Magazín Práva, 2002, 12(47), s. 36-37. ISSN 1211-2119.

* DITRYCH, Břetislav. Žižkova socha. Reflex, 2010, 21(40), s. 64-68. ISSN 0862-6634.

* HANZL, Zdenek. Žula nebo železobeton. Kámen, 1998, 4(1), s. 49-54. ISSN 1210-9452.

 

Slovníková hesla k Bohumilu Kafkovi:

*  Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. - Praha : Otto, 1888-1909.

* Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému / redakci vede B. Němec. - Praha : Otto, 1930-1943.

* Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart / herausgegeben von Ulrich Thieme und Felix Becker. - Leipzig : Seemann, 1907-1950.

* Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts / herausgegeben von Hans Vollmer. - Leipzig : Seemann, 1953-1962.

* Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. - Praha : "Československý kompas", 1925-1933.

* Album representantů všech oborů veřejného života československého / hlavní redaktor: Fr. Sekanina. - Praha : Zeibrdlich, 1927.

* Dolenský, Antonín: Kulturní adresář ČSR : Biografický slovńk žijících kulturních pracovníků a pracovnic / sestavil Ant. Dolenský. - 1. ročník. - Praha : Zeibrdlich, 1934

* Dolenský, Antonín: Kulturní adresář ČSR : Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic / sestavil Ant. Dolenský. - 2. ročník. - Praha , 1936

* Köpfe der Politik, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft in Europa : Tschechoslowakische Republik. - Wien : "Neue Freie Presse", 1936

* Československo - Biografie. - Praha : Státní tiskárna, 1936-1941.

* Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců : 3., značně rozšířené vydání. - Praha , 1947-1950. - Sv. 1-2

*  Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950 / unter der Leitung von Leo Santifaller bearbeitet von Eva Obermayer-Marnach ; herausgegeben von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. - Graz [et al.] : Böhlau, 1957 ff. - Bd. 1 ff

*  Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli ...? : Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967-1970, 1935-1936 a dodatek do "Kdy zemřeli ... 1937-1966" / zpracoval Jaroslav Kunc. - Praha : Státní knihovna ČSR, 1970. - (Bibliografický katalog ČSSR - České knihy 1970. Zvláštní sešit 3. Prosinec 1970)

*  Encyklopedie českého výtvarného umění / zpracoval autorský kolektiv [...] za vedení Emanuela Pocheho. - Praha , 1975

*  Československý biografický slovník / vedoucí autorského kolektivu: Josef Tomeš, Alena Léblová. - Praha : Academia, 1992 Všechna výše uvedená hesla jsou k dispozici na mikrofiších v rámci Českého biografického archivu a Slovenského biografického archivu (World Biographical Index Online) na mikrofiši č.: 274, obrázky: 6-24 v Referenčním centru NK ČR (Studovna meziknihovních služeb).

 

Použité zdroje:

* Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

* ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

* Oborová brána ART: http://art.jib.cz/

* databáze World Biographical Index Online: http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím již zmíněného  Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , Jednotné informační brány: http://www.jib.cz , články prostřednictvím databáze ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/nkc. Využít též můžete oborovou bránu ART: http://art.jib.cz/ či katalog knihovny Uměleckoprůmyslového muzea: http://www.knihovna.upm.cz/ .

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.07.2013 13:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu