Blízký východ - politická nestabilita, obchodní vztahy s EU

Text dotazu

Dobrý den, píši bakalářskou práci na téma Dopad politické nestability v zemích Blízkého východu na obchodní
vztahy se zeměmi EU a chci Vás požádat, zda-li mi můžete poradit litetarutu, ze které bych
mohl čerpat.

Odpověď

Možné zdroje informací nabízím níže, další lze čerpat ze Souborného

katalogu VŠE na adrese http://library.vse.cz. Katalog pro prohlížení a

vyhledávání je volně dostupný. Závěrečné vysokoškolské práce nejsou volně

přístupné.

Další možností je využít služeb Evropského domu v Praze (Zastoupení

Evropské

komise v Praze) - http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm -

součástí tzv. Evropského veřejného prostoru je i knihovna a jistě vám rádi

pomohou dohledat konkrétnější informace, které potřebujete.

 

 

 

 

Literatura:

Making reforms succeed : moving forward with the MENA investment policy

agenda. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development,

2008. ISBN 978-92-64-04434-0 (brož.).

Nugent, Jeffrey B.: Explaining growth in the Middle East. Amsterdam :

Elsevier, 2007. ISBN 978-0-444-52240-5 (váz.)

Loewe, Markus: Middle East, North Africa and the Millennium Development

Goals : implications for German development cooperation. Bonn : DIE,

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2006. ISBN 978-3-88985-322-6.

Zaborowski, Marcin: Friends again? : EU-US relations after the crisis.

Paris : Institute for Security Studies, 2006. ISBN 92-9198-084-6 (brož.)

Blízký východ v současném světě. Sborník z mezinárodního vědeckého

kolokvia, konaného v Plzni dne 7. dubna 2005. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005.

ISBN 80-86898-59-8 (brož.).

Lewis, Bernard: Kde se stala chyba? : vliv Západu na Střední východ a jeho

následná odpověď. Praha : Volvox Globator, 2003. ISBN 80-7207-478-4 (váz.)

Dosenrode, Soren: The European Union and the Middle East. London :

Sheffield Academic Press, c2002. ISBN 0-8264-6088-7 (brož.).

Mansfield, Edward D.: Economic interdependence and international conflict :

new perspectives on an enduring debate. Ann Arbor : University of Michigan

Press, c2003.

Dubský, Zbyněk: Bezpečnostní a politická dimenze integračního procesu :

(společná zahraniční a bezpečnostní politika EU). Praha : Oeconomica, 2006.

ISBN 80-245-1152-5 (brož.).

Krpec, Oldřich: Mezinárodní politická ekonomie. Brno : Masarykova

univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. ISBN 80-210-4121-8

(brož.).

Guzzini, Stefano: Realismus v mezinárodních vztazích a mezinárodní

politické ekonomii. Brno : Barrister & Principal, 2004. ISBN 80-85947-84-6

(brož.)

Cihelková, Eva : Světová ekonomika : obecné trendy rozvoje = World

economy : general trends in its development. Praha : C.H. Beck, 2009. ISBN

978-80-7400-155-0 (váz.)

Cihelková, Eva: Mezinárodní ekonomie II. Praha : Beck, 2008. ISBN

978-80-7400-054-6 (brož.)

Kunešová, Hana: Světová ekonomika : nové jevy a perspektivy Praha : C.H.

Beck, 2006. ISBN 80-7179-455-4 (brož.)¨

Cihelková, Eva: Světová ekonomika : základní rysy a tendence vývoje.

Praha : Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0687-4 (brož.).

Internetové zdroje:

http://blisty.cz/art/31066.html

http://www.businessinfo.cz/files/2005/061123_prirucka_MPO.pdf

http://www.population-protection.eu/attachments/027_vol2n1_balaban.pdf

http://nottingham.academia.edu/JakubKulhanek/Books/99586/EUs_External_Relations_in_Czech_

http://www.revuepolitika.cz/temata/65/blizky-vychod

http://www.rozvojovka.cz/index.php?id=192

http://www.euportal.cz/default.aspx?CatId=11

http://www.cebre.cz/dokums_raw/zahranicni_pomoc_eu.pdf

http://www.businessinfo.cz/cz/

http://www.euroskop.cz/92/sekce/zakladni-informace/

http://www.europeum.org/

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/eu_house/index_cs.htm

http://www.euractiv.cz/

http://www.iir.cz/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.02.2011 13:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu