blbec, blbost, hlupák, hloupost - etymologie

Text dotazu

Dobrý den, mám etymologický dotaz. Chtěl bych se dovědět něco o původu slov blbec / blbost nebo hlupák / hloupost.

Odpověď

Dobrý den,

v níže uvedených etymologických slovnících jsou podrobně vysvětlena pouze slova blbý a hloupý. Pokud byste měl zájem o další informace, doporučujeme Vám obrátit se na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR - http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 56, 169. ISBN 80-7106-242-1.

blbý, blb. Sloveso blbnouti se stalo běžným buršikosním, až kamarádským výrazem pro pojem "dělati nebo mluviti hlouposti". - Slova jen česká, ale blbý je starobylé. - Psl. bylo asi b'lb'. Příbuzné je mu staroirské borb t/v (töricht, stultus) a odvozenina burbe, burpe, hloupost, stultitia. Rozdíl lidvid r/l nemůže to srovnání ohroziti. (Lat. bulbus "koktavý" příbuzno není!) Dále je příbuzné (záměna b/d a d/st) lot. stulbs slepý, chromý, zaražený, omámený, obmezený, stulbt verblüfft werden, dumm werden, stulbuot omámiti, ohlušiti, ohloupiti; konečně lat. stultus pošetilý, hloupý, kde místo b se objevilo t asimilací k st-. Mch Sb. Lehra-Spl. 113, ZfcPh 28.68.

hloupý: nemoudrý, pošetilý; stč. hlúpý, hlúpec, hlupň, hlupiti (jiné je nč.
nář. hlupiti stíniti, viz!), hlupěti; nč. hlupec, hlupák, hloupnouti, přihlouplý, ohlupiti, ohlupovati. Msl. též. zdrobnělé hlupkavý. (Nč. hloupý a slc. hlúpy "bezvýznamný, bezcenný" viz pod pouhý). Slc. hlúpy, pol. glupi, hl. hlupy, dl. glupy, ukr. hlupyj, r. sln. glup, b. glupav. - Psl. glup'.
Příbuzno je isl. klaufi býk, nemotora, hlupák (Stier, ungeschickter Mensch, Tölpel); původním významem je zajisté "hlupák".

vysvětlivky:
Psl. - praslovanský
' - měkký znak
lot. - lotyšsky
Mch - pravděpodobně zkratka Mch znamená, že heslo upravil Václav Machek Sb. - Sborník. Vyd. Archeol. ústav Brno Lehra-Spl. 113 - T. Lehr-Splawinski, O pochodzeni i praojczyznie Slowian.
Poznann 1946
ZfcPh 28.68. - Zeitschrift für romanische Philologie stč. - staročesky nč. - novočesky nář. - nářeční msl. - v nářečí "moravskoslovenském"
slc. - slovensky
pol. - polsky
hl. - hornolužicky
dl. - dolnolužicky
ukr. - ukrajinsky
r. - rusky
b. - bulharsky
isl. - islandsky

HOLUB, Josef; LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 94-95, 180. ISBN 80-04-23715-0.

blbý. Souvisí s blábolit (v.t.)
blábolit. Onom. Zdvojení základu bol- (*bolbol > blab- § 10) hloupý. Všeslov. Psl. glup' Srov. hluchý hluchý. Všeslov. Psl. gluch'. hluš - tišina (kde neslyší člověk hluk).
hlušina - hluchá hornina (tj. prázdná). Souvisí s hloupý

vysvětlivky:
v.t. - viz tam
onom. - onomatopický, zvukomalebný, pohybomalebný
* - předpokládaná prajazyková nebo vůbec původní podoba slovního základu se označuje hvězdičkou § 10 - odkaz ke kapitole Několik poznámek z historické mluvnice, § 10 - Praslovanský přesmyk Všeslov. - všeslovanský; slova doložená ve všech slovanských jazycích nebo ve většině z nich Psl. - praslovanský ' - měkký znak

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.02.2008 09:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu