blahopřání a gratulace

Text dotazu

Dobrý den,
když někomu blahopřeji nebo gratuluji, musím rozlišovat, zda se jedná o ženu či muže? Tedy zda muži gratuluji a ženě blahopřeji? Nějakou dobu vedu v tomto spor s jednou uvědomělou slečnou a z mého hledání jsem nenarazila na nějaké rozlišování pohlaví. Proto budu ráda, když mi pomůžete

Odpověď

Dobrý den,

podobný názor se nám nepodařilo nikde dohledat – a to ani v příručkách etikety, ani v jazykových slovnících. Příruční slovník jazyka českého vykládá slovo „blahopřát“ následujícím způsobem: „vyslovovati přání blaha, štěstí, všeho dobrého k někomu v nějaký významný den jeho života“ a uvádí příklady využití: „Přicházeli lidé, aby se obdivovali dítěti a matce blahopřáli“, „Všichni se k němu hrnuli, blahořečili mu a blahopřáli“. Slovo „gratulovat“ uvádí slovník jako pouhé synonymum slova „blahopřát“. Také Stručný etymologický slovník jazyka českého vymezuje toto slovo jako synonymum k „blahopřát“ – vzniklé z latinského „gratulari“ (od „gratus“ – „milý“).

Názor na tento problém si můžete zkusit ověřit i u odborníků v Jazykové poradně Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/; telefonní poradenství je bezplatné).

Zdroje:

Příruční slovník jazyka českého. Praha: Statni nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1935-1957.

Holub, J. – Lyer, S.: Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.06.2014 09:50

Klára píše:
Čtvrtek 17.11.2022 13:27
Možná si ta uvědomělá slečna spletla jazyk. V angličtině se rozlišuje, že "congratulations" se říká ženichovi a "all best wishes" se říká nevěstě. Tento zvyk se drží od viktoriánské doby, kdy se údajně neslušelo gratulovat ženě k vítězství v tom, jakého dobrého manžela ulovila.
V českém prostředí se s tímto může člověk setkat u knih, seriálů a filmů přeložených z angličtiny do ČJ. Tam zkrátka musí překladatelé kouzlit s otázkou etikety, která u nás vůbec neexistuje.
Živě si pamatuju na scénu z GIlmorových děvčat, kde postavy dvou konzervativních prarodičů někoho opravují v tom, jak má blahopřát.
PSK - admin píše:
Pondělí 21.11.2022 15:08
Skutečně, přesně, jak uvádíte, v anglicky mluvících zemí se u tradiční (konzervativní) gratulace novomanželům s tímto rozdílným způsobem blahopřání setkáváme, zvláště u starší generace. Nicméně dnešní doba se posouvá jiným směrem a od viktoriánských dob se v manželském soužití mnohé změnilo. Jak podotýká například americká expertka na etiketu Judith Martin, logiku tohoto viktoriánského způsobu blahopřání a gratulace je nemožné aplikovat například na stejnopohlavní manželství a zároveň je také jakýmsi patriarchálním přežitkem v době, kdy i ženy mohou muže požádat o jeho ruku. Řada nevěst a ženichů je navíc tato tradice již dávno neznámá a proto dnes již i v anglicky mluvících zemích doporučují držet se jednoho způsobu gratulace tedy buď „Best Wishes“ nebo „Congratulations“ pro oba novomanžele.

Zdroje:
https://www.washingtonpost.[…]c21-2c2a4d2c2166_story.html
https://www.huffpost.com/[…]/congratulations-to-a-bride_n_5617632
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu