Bítov

Text dotazu

Dobrý den,
již delší čas se pídíme po historii Bítova u Koněprus, ale bohužel jsme našli velmi málo zmínek.
Víme, že r. 1257 je o něm první zmínka, kdy byl předán Křížovníkům s červenou hvězdou, dále víme, že na Karlštejně byl první purkrabí jménem Vít z Bítova, nevíme však, zda z tohoto.
Nejvíce nás ale zajímá Jan Sláma z Bítova, jeho rod a majitelé, kteří vlastnili tvrz / poplužní dvůr/ vesnici po něm.

Děkuji a přeji mnoho dobrého do nového roku.

Odpověď

Dobrý den,

hlavní zdroj informací je: PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách,  jejich vznik, původní význam a změny. D. I. A - H. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1954.

S. 86: "Bítov (lid. Bitov), ves 4 km jižně od Berouna: 1324 Michael de Witob, Regesta Bohemiae. III, 382; 1356 Vitus de Bytow, burgravius in Karlstein, Tadr. L. Zbrasl. 135; 1361 Borziwoy de Zbytowa, na pečeti: d. bithow, Sedl. Z Archiv. křižovn.; ...1406 Jan de Bitowa, Reliquiae tabularum. II, 31; 1424 Venc. de Bytow, Archiv český. 28/98; 1450 Joh. Slama de Bythowa, patronus de Suchomasl, possessor hered. in Bytowa, in Bythowa Lhotka, Desky dvorské. 25/20; 1788 Hft Konigshof: Bitow, Bythow, Schaller VIII, 59 [Topographie des Konigreichs Bohmen v 16 sv. a rejstř.]; úř. 1854 Bítov, 1904 Bytov, totiž Bítov. ... "

Další zdroje:

Bítov (p. Bietov), ves u Berouna (1324), býval sídlem vladyčím, po něm zval se rod Bítovců z Bítova. Z nich jeden Jan B. (od Němců řečený Witowetz, Witobetz) přišel r. 1439 ke dvoru hrabat Cilských a vtipem válečným a chrabrostí dodělal se velkých úspěchov a stal se mužem bohatým, nazývaje se pánem ze Hřebene a podbánem v Záhoří a jiných končinách Charvatských (+ o. 1463).

Zdroj: SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický Království českého. Praha: Argo, 1998.

Bítov - část obce Koněprusy; Beroun; zmínka 1324

Zdroj: Zeměpisný lexikon ČR. Obce a sídla. Stav k polovině 80. let. A-M. Praha: Academia, 1991.

Všechny tři knihy jsou např. v Referenčním centru NK ČR ve volném výběru.

Informace z internetu:

„BÍTOV

Byl od roku 1849 až do konce

světové války spojen s Koněprusy

do jedné obce. Bítov je stará dědina.

Poprvé se uvádí v roce 1257

v darovací listině Přemysla Otakara

II. Křižovníkům s červenou hvězdou

jako „dvůr poplužní“. Později byl

dvůr parcelován a na pozemcích

vyrostla vesnice.

     Ve 13.století se tu jmenují

vladykové z Bítova, kteří drželi tvrz

a poplužní dvůr v době, když dědina

patřila církevní vrchnosti.

     Roku 1324 jsou uváděni

Markvart a Michal z Bítova, roku

1421 Jan Sláma a jeho bratr Jakub.

Po třicetileté válce zbyl z celé

vesnice pouze poplužní dvůr, 302

korců polí a dvě louky. Většina

obyvatel se zde živila vždy

zemědělstvím, od minulého století

hledali bezzemci práci

v cementárnách nebo železárnách

Králova Dvora či v kamenolomech.“

Předpokládáme, že se vaše pátrání ubírá směrem k nalezení svých „kořenů“. Takové informace ale musíte hledat v archívech, matrikách apod. Doporučujeme obrátit se např. na Státní oblastní archiv v Berouně, viz http://www.firmy.cz/detail/480493-statni-okresni-archiv-beroun-beroun-mesto.html.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.05.2013 13:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu