Biopsychosociální problematika neslyšících

Text dotazu

Prosím jaké knihy bych mohla použít k Absolvenské
práci na téma BIOpsychosociální problematika u neslyšících.

Odpověď

Dobrý den,

literaturu doporučujeme vyhledat v Elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC, http://www.nkp.cz , záložka Katalogy a databáze zadáním klíčových slov : např. neslyšící (370 záznamů), sluchově postižení (97 záznamů), do vyhledávacího formuláře.

Uvádíme přáklady takto získaných záznamů :

* Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících / Barbora Kosinová. -- 2., opr. vyd.. -- Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 61 s.

* Komunikace neslyšících : sociolingvistika : (antologie textů) / [vybral a uspořádal Jiří Homoláč]. -- Praha : Univerzita Karlova, 1998. -- 161 s.

*Adresář služeb nejen pro neslyšící / Federace rodičů a přátel sluchově postižených. -- Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2001-.

* Jak se na Internetu uživit / Anna Rývová, Vladimír Vrabec. -- Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003. -- 181 s.

* Jaké je to neslyšet / Věra Strnadová ; [ilustrace Zuzana Košátková]. -- 1. vyd.. -- [S.l.] : Česká unie neslyšících ; Liberec : Pedagogická fakulta Technické univerzity, 1995.

* Unie : časopis České unie neslyšících. -- Praha : Česká unie neslyšících, [1992]-.

* Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu / Jaroslav Hrubý. -- 2., přeprac. a rozš. vyd.. -- Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených : Septima, 1999-.

* Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením / Eva Souralová. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007.

* Zásady správné komunikace s osobami se sluchovým postižením [elektronický zdroj] : informační a výukový materiál / Radka Kulichová, Daniela Pořízková. 3. verze. -- Ostrava : Free Art Records ; Brno : Unie neslyšících, c2006.

* Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. 2, Nácvik sociálních interakcí / Zoja Šedivá. -- 1. vyd.. -- Praha : Septima, 1998.

*Základy audiologie a objektivní audiometrie : medicínské a sociální aspekty sluchových vad / Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Marie Lindovská. -- Vyd. 1.. -- Ostrava : Ostravská univerzita, 2006.

* Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách / Kateřina Vitásková a kolektiv. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. -- 89 s.

Pokud byste měla zájem o výpůjčku, je zapotřebí ještě před objednáním knih si opatřit průkazku čtenáře NK ČR. Knihy je pak možné objednat elektronicky zadáním údajů z průkazky čtenáře, http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Pro_uzivatele_a_navstevniky&submenu2=16.

Zda je kniha dostupná v naší knihovně, zjistíte kliknutím na ikonu exempláře (modrý obdélník). Pokud byste měla zájem o knihu, která není v našem fondu, je možné si ji prostřednictvím knihovny v místě bydliště objednat meziknihovní výpůjční službou, http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Meziknihovni_sluzby&submenu3=83 .

Dalším zdrojem informací pro Vás mohou být i články, na stránkách NK ČR naleznete všeobecnou článkovou bibliografii ANL, která obsahuje záznamy vybraných článků od roku 1991 (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) . NK ČR také nabízí svým registrovaným uživatelům přístup k řadě zahraničních článkových databází (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3) , až na několik výjimek je možné tyto zdroje využívat i mimo NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm) .

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 14:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu