biografický údaj

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych poradit s biografickými údaji. Dokončuji diplomovou práci a
do této doby jsem nebyla schopna najít data narození a úmrtí některých osob,
o nichž se zmiňuji. Jsou to často méně známé osoby, a tak nevím, zda byste
mi mohli pomoci.
Děkuji za případné nasměrování.

Moje práce se týká nakladatelství a publikační činnosti po roce 1945.

Při hledání jsem zatím použila:
KNAPÍK, Jiří. Kdo byl kdo v naší kulturní politice, 1948-1953:
bibliografický Slovník stranických a svazových funkcionářů, státní
administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů. 1. vyd.
Praha: Libri, 2002. 278 s. ISBN 80-7277-093-4.
ZACH, Aleš. Slovník českých nakladatelství 1849-1949. [online].
Slovník české literatury po roce 1945. [online]. Ústav pro českou literaturu
AV ČR, 2006-2008.
Lexikon I. - IV.

Vyzkoušela jsem i Databázi autorit a Biografický slovník českých zemí., jak
doporučujete.

tyto osoby (jejich data) se mi nepodařilo najít:

* Václav Šnajdr (?-?): působil po reorganizaci nakladatelské sítě ve
Vyšehradu, redigoval v letech 1950-1953 edici Živý odkaz domova

* Marie Lukasíková-Prokopcová (1916-?): 1942 ujala se vedení nakladatelství
Josef Lukasík

* Antonín Kovanda (1911-?): nakladatel a antikvář

* František Svoboda (?-?): příležitostný předválečný nakladatel, komunistický
agent národní socialistické strany, působil v nakl. Svoboda

* Zdeněk Richter (?-?) působící v nakladatelství Práce

* J. G. Nepevný (?-?) z Národní osvěty

* Hanuš Richt(e)r (?-?): Leopold Mazáč vydal v redakci překlady antisemitských
publikací z němčiny, komentář k nim napsal Hanuš Richter

* Věra Macháčková (1919-?): dosazena do Práce, na podzim 1948 měla provádět
kontrolu činnosti nakladatelství

* Členové Národní ediční rady slovenské: Elena Faťárová (?-?), Ladislav Zajac
(?-?)

* Hlavní správa tiskového dohledu: jejím vedoucím byl František Kohout (?-?),
jeho zástupcem Eduard Kovářík (?-?).

* Josef Heller (?-?): zástupce Výboru knihkupeckých a nakladatelských
pracovníků

* Josef Rynda: zástupce z tiskového odboru ministerstva informací

Odpověď

Dobrý den,

jedním ze zdrojů, které byste mohla pro doplnění biografických informací využít, je Bibliografie české literární vědy (http://www.ucl.cas.cz/katalog.html)  budovaná Ústavem pro českou literaturu AV ČR. V této bibliografii jsme nalezli několik článků (např. jubilejní, nekrology) k A.Kovandovi, M.Lukasíkové a nakladatelství Josef Lukasík, V.Macháčkové (s největší pravděpodobností jde o Věru Macháčkovou-Riegrovou) a F.Svobodovi. Příjmení hledaných osob můžete zadat do pole Předmět, při formulaci dotazu lze využít i nabízený Slovník.

Nakladatelství Josef Lukasík bylo po roce 1989 obnoveno, kontakt najdete v Adresáři nakladatelů - bázi NAK (http://sigma.nkp.cz/cze/nak) . Archiv tohoto nakladatelství je uložen v Knihovně Národního muzea (http://www.nm.cz/download/knm/fondy_okk.doc) , pozůstalost Josefa Lukasíka je součástí Literárního archivu Památníku národního písemnictví, podle databáze Archivní fondy a sbírky v ČR (http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php)  však není ani jeden z uvedených fondů přístupný, v případě bližšího zájmu bychom Vám doporučovali obě instituce kontaktovat a blíže se informovat o případných možnostech při bádání v těchto fondech.

V Literárním archivu Památníku národního písemnictví je také uložena pozůstalost nakladatele Františka Svobody (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php?sk=s). Biografické údaje Františka Svobody najdete i v Lexikonu české literatury, sv.4/I u hesla nakladatelství F.Svoboda.

Základní informace o H.Richterovi a Z.Richterovi uvádí kniha "Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů...", biografická hesla jsou doplněná o odkazy na archivní prameny a případně i na literaturu:

* Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Praha : Matfyzpress, 2007. s. 104-105. ISBN 978-80-86732-96-1.

Informace o V.Šnajdrovi by Vám snad mohlo poskytnout Nakladatelství Vyšehrad (http://www.ivysehrad.cz/strana.asp?pid=3) . V knize "70 let nakladatelství Vyšehrad 1934-2004" je uvedeno, že V.Šnajdr byl na počátku 50. let uvězněn spolu s dalšími pracovníky Vyšehradu. Domíváme se, že další informace by mohly být tedy uloženy i v archivních materiálech souvisejích se Šnajdrovým zatčením. V Lexikonu české literatury, sv. 4/II je u hesla nakladatelství Vyšehrad uvedena další literatura, i ta by mohla obsahovat informace o V.Šnajdrovi.

V archivních pramenech byste mohla "narazit" i na bližší údaje o J.Ryndovi, F.Kohoutovi nebo E.Kováříkovi. Materiály Ministerstva informací (1945-1953) jsou uloženy v Národním archivu (http://www.nacr.cz) , fond Hlavní správy tiskového dohledu Ministerstva vnitra (1953-1969) je uložen v odboru archiv bezpečnostních složek MV (nyní pravděpodobně http://www.abscr.cz) . Bližší informace k jednotlivým fondů naleznete v databázi Archivní fondy a sbírky v ČR (http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php).  

 Doporučovali bychom Vám obrátit se i na Ústav pro českou literaturu AV ČR (http://www.ucl.cas.cz/dpt_vlk.html) , dějinám nakladatelství se zde věnuje dr. Aleš Zach (http://www.ucl.cas.cz/bio_AlesZach.html).  Je možné, že se během své práci s Vámi uvedenými osobami již setkal a mohl by Vám poradit další prameny. S identifikací E.Faťárové a L.Zajace by Vám snad mohl pomoci Národný biografický ústav (http://www.snk.sk/?narodny-biograficky-ustav)  nebo Ústav slovenskej literatury SAV (http://www.uslit.sav.sk/).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.05.2009 12:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu