bibliografie k historii a vzniku Evropské unie

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli existuje nějaká
bibliografie k historii a vzniku Evropské unie, ale nejen pro EU jak ji
známe dnes. Zajímaly by mě i texty, které se zabývají otázkou sjednocení
evropských států, tak jak to již například navrhoval Jiří z Poděbrad. Děkuji
za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
v českých knihovnách můžete nalézt několik následujících bibliografií k
Evropské unii:

*  Katalog organizací, publikací a internetových stránek, které informují o
Evropské unii a integraci ČR. Liberec : Omega, [1999].

*  Evropou bez hranic : výběrová bibliografie článků z časopisů
publikovaných evropskými společenstvími v letech 1993 - 1996. Praha :
Evropské informační středisko UK, 1997.

*  Univerzita Karlova. Evropské informační středisko
Název   Evropou bez hranic. Sv. 2, Výběrová bibliografie článků z časopisů
publikovaných Evropskou unií v letech 1993-1996.Praha : Evropské
dokumentační středisko : Evropské informační středisko Univerzity Karlovy,
1997.

* DENEMARKOVÁ, Radana. Evropská unie v monografických a seriálových
publikacích : výběrová bibliografie z fondu Městské knihovny Břeclav.
Břeclav : Městská knihovna, 2002.

*  Katalog informačních zdrojů o Evropské unii a integraci České republiky
do EU. Liberec : Omega, c2001.
 
*  Snahy a plány v oblasti politické integrace Evropy v období roku 1961 až
začátek 1965 : chronologie a výběrová bibliografie. Praha : Ústav pro
mezinárodní politiku a ekonomii, 1965.


Otázkou historie Evropské unie a historickým vývojem evropské integrace se
zabývá hned několik monografií. Mimo jiné:
* DUŠEK, Jiří. Historie a organizace Evropské unie. 2., přeprac. a dopl.
vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011.
ISBN 978-80-86708-95-9.

* HORA, Karel. Evropská unie I. : historie, instituce, vnitřní trh. 1. vyd.
Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-928-0.

* Po stopách Evropské unie.  Aktualiz. vyd. Praha : Informační kancelář
Evropského parlamentu, 2010.ISBN   978-80-254-9728-9.

* VEBER, Václav. Dějiny sjednocené Evropy : od antických počátků do
současnosti. 2. vyd. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN
978-80-7106-570-8.

* SCHELLE, Karel. Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU :
(nástin problematiky). 1. vyd.  Ostrava : Key Publishing, 2006. ISBN
80-87071-05-0.

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu
Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR:
http://aleph.nkp.cz/cze/skc, Jednotné informační brány: http://www.jib.cz a
databáze ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/nkc (a ANL+ : http://www.jib.cz ).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.06.2012 09:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu