bibliografický údaj o knize

Text dotazu

Dobrý den!
Potřebovala bych vědět, co se rozumí pod pojmem bibliografický údaj o knize.
Je správná moje představa - autor, ilustrátor, vydavatel, rok vydání atd.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ano, termín bibliografický údaj může být název dokumentu nebo autor dokumentu, či rok vydání, atd. Všechny tyto jednotlivé bibliografické údaje dohromady tvoří bibliografický popis. Pokud bychom je zapsali podle určitých formálních pravidel, vytvoříme tak bibliografickou citaci. Zasíláme Vám ještě odkaz a přesnou formulaci významu slova bibliografický údaj z České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy. (TDKIV)

Termín: bibliografický údaj

Ekvivalent: dokumentografický údaj

Termín anglicky: bibliographic element

Výklad termínu: Nejmenší logická jednotka použitá na bibliografický popis, která plní identifikační a selekční funkci. Podle zdroje se rozlišují bibliografické údaje derivované (převzaté z dokumentu) a údaje askribované (doplněné zpracovatelem záznamu).

 [ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000308&local_base=KTD ]

Další odkazy s vysvětlením termínu bibliografický údaj:

https://text.nkp.cz/sluzby/zakl-bibl-udaje

https://enviwiki.cz/wiki/N%c3%a1pov%c4%9bda:Citace_a_bibliografick%c3%a9_%c3%badaje

* http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch07s12s08.html

Mezi příbuzné termíny patří také termín "popisný údaj". Výklad tohoto termínu z TDKIV:  

Slovo, slovní spojení nebo skupina znaků, které představují určitou bibliografickou informaci, vybranou z popisovaného dokumentu v procesu redukce jeho obsahu nebo doplněné katalogizátorem z jiných pramenů. Popisný údaj je společný všem exemplářům téhož vydání dokumentu. K popisným údajům patří např. název, údaj o odpovědnosti, označení vydání, místo vydání, nakladatel, rok vydání, rozsah dokumentu, název nakladatelské edice atd. Volba a formalizace popisných údajů se řídí katalogizačními pravidly. Souhrn popisných údajů tvoří bibliografický popis.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001335&local_base=KTD ]

Zdroje:

* Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) : http://aleph.nkp.cz/cze/ktd

https://enviwiki.cz/wiki/N%c3%a1pov%c4%9bda:Citace_a_bibliografick%c3%a9_%c3%badaje 

* http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch07s12s08.html

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.03.2012 09:28

Anonym píše:
Sobota 15.10.2016 18:44
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, co všechno patří do bibliografického zápisu u knihy a v jakém pořadí.
Předem děkuji.
PSK - admin píše:
Pondělí 17.10.2016 15:59
Dobrý den,
jako výbornou pomůcku pro vytváření bibliografických citací různých typů dokumentů Vám vřele doporučujeme dokument "Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011", který lze volně stáhnout na adrese https://www.citace.com/CSN-ISO-690.
Naleznete zde popis tvorby záznamů u jednotlivých tištěných i online záznamů, knih, periodik, článků, webových stránek apod.

U knihy se dle normy používá následující struktura bbg. citace:
Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.
Pozn.: Vydání je povinné pouze v případě, že se nejedná o první vydání. Podnázev, vedlejší název, další tvůrce a poznámky patří mezi nepovinné údaje. Název/podnázev se vždy píše kurzivou.
Podívejte se, prosím, do výše uvedeného materiálu, kde jsou tyto náležitosti podrobněji popsány a barevně odlišeny, lépe se Vám bude při tvorbě bibliografických citací pracovat. Naleznete zde i mnoho praktických příkladů.
Dále existují další publikace, které se věnují citacím, např.:
* KRČÁL, Martin a TEPLÍKOVÁ, Zuzana. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156, [46] s. ISBN 978-80-260-6074-1.
Služba Ptejte se knihovny, NK ČR
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu