Bibliofil : časopis pro pěknou knihu a její úpravu

Text dotazu

Základní informace o časopisu Bibliofil (Časopis pro pěknou knihu a její úpravu) popřípadě odkaz na internetové stránky či knižní publikace

Odpověď

[420] Bibliofil
Příloha Grafického obzoru. Orgán bib­liofilského odboru Grafického klubu v Brně; od 1924, č. 1: Časopis věno­vaný krásným knihám a jiným zajíma­vostem; od 1931, č. 1: Časopis pro pěknou knihu a její úpravu.
Vyd. Grafický klub pro Moravu, Brno; od 1931, č. 1: Skupina moravských knihomilů, zast. Bedřich Beneš Buchlovan, Uherské Hradiště.
Roč. 1 (1923, č. 1) -18 (30. duben 1941, do č. 2/3).
Měsíčník
Citováno z 1. svazku publikace: Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 2, Časopisy České republiky 1919-1945 (CERBI C2) / Jaromír Kubíček a kolektiv. -- Brno : Sdružení knihoven ČR : Moravská zemská knihovna, 2006-2007.

Ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje máme k prezenčnímu studiu pod signaturou 597 tyto roky: 1927, 1928 (1. díl), 1931, 1935 až 1937.
Ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně jsou roky 1924-1941 (signatura PK-Č-0033.341), ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci roky 1923-1941 (signatura 69.979 1-18 1923-41) a v Národní knihovně v Praze roky 1923-1941 (signatura 54E15069).

Tento časopis podle dostupných informací nebyl digitalizován, tj. je vyloučena jeho online dostupnost.

Pokud dotaz na knižní publikace znamenal, že máte zájem o další dokumenty s problematikou bibliofilství, pak odkazuji na rešeršní služby speciální studovny (viz. http://www.svkpl.cz/cs/sluzby/bibliograficke-sluzby/resersni-sluzby-ve-specialni-studovne/) nebo na souborné katalogy knihoven ČR (např. www.caslin.cz nebo www. jib.cz) či katalog Studijní a vědecké knihovny http://aleph.svkpl.cz.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

10.07.2008 13:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu