Bible Melantrichova

Text dotazu

Dobrý den vážení přátelé,

rád bych získal jakékoli informace o knize Bible Melantrichova vydané Jiřím
Melantrichem (Rožďalovským),rok vydání 1526.

Odpověď

Dobrý den,
první Melantrichova Bible vyšla v roce 1549, a to ve spolupráci s knihtiskařem Netolickým. Často je toto první vydání nazýváno také Bible Netolického. Vašemu zadanému datu, i když ne zcela přesně, by spíše odpovídala Bible vydaná tiskařem Severýnem, tzv. "Severýnka". Jednalo se o oblíbený český překlad Bible na počátku 16.století. První úplné vydání české Bible pochází z roku 1488 (Bible pražská). Následovala vydání z let 1489 (Bible kutnohorská), 1506 (Bible benátská) a Severýnovo vydání z roku 1529.
Melantrichova Bible vycházela z Bible Severýnovy, a to z druhého vydání v roce 1537. Na Bibli spolupracoval Melantrich s již zmíněným Bartolomějem Netolickým a s právnickým a historickým spisovatelem Sixtem z Ottersdorfu, který dopřeložil některé biblické texty a text Bible redigoval (například nově přeložil 3.knihu Makabejských, Nový zákon porovnal s řeckým originálem a jazykově upravil, taktéž přidal historický přehled "Putování sv.Pavla"). V knize byla navíc otištěna Melantrichova "Předmluva k pobožnému čtenáři".
Celkově čítá Bible 629 listů, je bohatě ilustrovaná, doplněná o řadu ozdobných iniciál, bordur, vinět, ozdobných pásků a dalších typografických ozdob. Na konci Bible naleznete signety tiskařů Netolického a Melantricha.
Dokončena byla 11.dubna 1549. Během 16.století vyšla Melantrichova Bible
pětkrát:
1549, 1556/7, 1560/1, 1570 a 1577. V 17. století byla vydána ještě vnukem Jiřího Melantricha Danielem Adamem z Veleslavína, a to v roce 1613. 
Popisy knih a jejich dostupnost v ČR můžete dohledat na internetových stránkách, které se věnují rukopisům, prvotiskům a starým tiskům: Knihopis
Digital: www.knihopis.cz a Manuscriptorium:
http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp .

Více se o "Bibli v české kulturní tradici" dočtete v knize:  VAŠICA, Josef.
Eseje a studie ze starší české literatury. 1.vyd. Opava : Verbum ; Šenov u Ostravy : Tilia, 2001. ISBN 80-238-7570-1.

Informace o životě a díle Jiřího Melantricha z Aventýna přináší publikace:
PEŠEK, Jiří. Jiří Melantrich z Aventýna : příběh pražského arcitiskaře.
Praha : Melantrich, 1991. ISSN 0862-6057.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.07.2008 08:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu