bezpečnost, etymologie slova

Text dotazu

Rád bych se dozvěděl,jak vzniklo slovo bezpečnost a zda má případně nějaký ekvivalent v jiném jazyce.Předem velice děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

slovo bezpečnost je přes bezpečí odvozeno od slova péče. To mělo původně (ve staroslověnštině – pečalь, a staročeštině) význam starost, hoře, zármutek, útrapa. Odtud slova pečlivý, bez péče > bezpečí (tj. ve významu bez starosti).
Pokud jde o ekvivalenty – ty jsou v řadě jazyků – většina jazyků nějakým slovem označuje pojem bezpečí. Etymologicky příbuzné je polské bezpieczeństwo.
Zajímá-li vás speciálně význam bezpečnost jako pořádkový sbor, policie, pak je určitým ekvivalentem slovo sécurité např. ve francouzštině (a zřejmě i jiných románských jazycích), kde je také používáno pro některé pořádkové sbory. To vychází z latinského securitas = bezpečí, klid.
Dnešní anglické police má jiný původ, vychází z řeckého polis (obec) a souvisí s významy jako státní správa apod.. Významově tedy představuje jinou linii než bezpečnost.

Prameny:

Etymologický slovník jazyka českého / Václav Machek. -- Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. -- 866 s. ; 24 cm

Český etymologický slovník / Jiří Rejzek. -- Vyd. 1.. -- Voznice : Leda, 2001. -- 752 s. ; 22 cm

Latinsko-český slovník / Josef M. Pražák, František Novotný a Josef Sedláček ; přeprac. František Novotný. -- 19. vyd., v SPN 3.. -- Praha : SPN, 1980. -- 2 sv.

http://www.etymonline.com/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.12.2007 14:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu