bezdomovectví

Text dotazu

Dobrý den prosím vás o doporučení literatury k diplomové práci Přičiny bezdomovectví. Jedná se mi jak o knihy tak provedené výzkumy na toto téma, které byly někde publikovány.

Odpověď

Dobrý den,

Pokud do Googlu zadáte heslo kvalitativní výzkum a bezdomovectví získáte mnoho stran relevantních výzkumů (na straně 5 stále byly vhodné záznamy). Co se týče literatury, existují nejen monografie, ale i časopisy, které se věnují tomuto fenoménu dnešní doby. Pro příklad uvádíme několik citací, které by Vám při Vaší práci měly pomoct:

* MAREK, Jakub, STRNAD, Aleš a HOTOVCOVÁ, Lucie. Bezdomovectví: v kontextu ambulantních sociálních služeb. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 175 s. ISBN 978-80-262-0090-1.

* ŠTĚCHOVÁ, Markéta, LUPTÁKOVÁ, Marina a KOPOLDOVÁ, Bedřiška, ed. Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie: závěrečná zpráva. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008. 111 s. Studie. ISBN 978-80-7338-069-4.

* BARTÁK, Miroslav. Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 200 s. ISBN 978-80-7414-441-7.

* VÁGNEROVÁ, Marie, CSÉMY, Ladislav a MAREK, Jakub. Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 339 s. ISBN 978-80-246-2209-5.

* HORÁKOVÁ, Milada. Současné podoby bezdomovství v České republice: pilotní sonda: výzkumná zpráva. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. [77] s. ISBN 80-238-0948-2.

* Příklady nejlepší praxe v boji proti bezdomovectví. Vyd. 1. Praha: FEANTSA, 2003. 87 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 80-86451-05-4.

* BARTÁK, Miroslav. Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty I.: (bezdomovství v zrcadle veřejné politiky). Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. 102 s. Zdravotní politika a ekonomika, č. 7/2004. ISBN 80-86625-35-4.

* FITZPATRICK, Suzanne, KEMP, Peter a KLINKER, Susanne. Bezdomovství: přehled výsledků výzkumů z Velké Británie. 1st Czech ed. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. 96 s. ISBN 80-86625-15-X.

* PAVELKOVÁ, Jaroslava. Problematika lidí v nouzi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7290-338-2.

* PRŮDKOVÁ, Táňa a NOVOTNÝ, Přemysl. Bezdomovectví. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 93 s. ISBN 978-80-7387-100-0.

* TVRDOŇ, Miroslav a KASANOVÁ, Anna. Chudoba a bezdomovstvo. Nitra: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, 2004. 141 s. ISBN 80-8050-776-7.

 

Periodika:

* Bezdomovci [online]. [Brno: Tomáš Vokoun] [cit. 2014-05-07]. Dostupné z: http://www.bezdomovci.estranky.cz.

* Cornerstone: the magazine of the Homeless Agency [online]. Dublin: Homeless Agency, 1999- [cit. 2014-05-07]. Dostupné z: http://sfx.jib.cz.ezproxy.nkp.cz/sfxlcl3??url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000280969&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&.

* European journal of homelessness. Brussels: FEANTSA, 2007- . ISSN 2030-2762.

* Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, [2010?]- [cit. 2014-05-07]. Dostupné z: http://ey2010.cz.

* ournal of social distress and the homeless [online]. New York, N.Y.: Kluwer Academic-Plenum-Human Sciences Press, 1992- [cit. 2014-05-07]. ISSN 1573-658X. Dostupné z: http://sfx.jib.cz.ezproxy.nkp.cz/sfxlcl3??url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925594509&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&

 

Na dané téma vyšlo i mnoho jednotlivých článků. Zaregistrujte se v knihovně a využijte její přístup k plnotextovým článkovým databázím.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.05.2014 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu