bez které složky prostředí přežije rostlina nejdéle?

Text dotazu

Bez ktorej zložky prostredia (bez svetla, vody, prísunu kyslíka...) väčšina rastlín prežije najdlhšie?

Odpověď

Dobrý den,
na Vaši otázku je velmi těžké podat jednoznačnou odpověď. Rostliny obecně potřebují všechny tři Vámi uvedené složky a některé další (přísun CO², dostatek minerálních živin a určitou teplotu) pro to, aby mohly přežít. Světlo je nezbytné pro fotosyntézu, podobně jako prvek CO², voda je "krví" rostliny a je taktéž nezbytná pro přeměnu minerálních látek na organické při fotosyntéze, kyslík rostlina potřebuje pro buněčné dýchání, teplota má vliv na intenzitu fotosyntézy a celkový růst rostliny, minerální látky jsou nezbytné pro správný růst a výživu. Většina rostlin tedy nepřežije při absenci kterékoliv z výše zmíněných životních podmínek.
 
Světlo je důležité pro fungování fotosyntézy. Světelná energie je přeměňována při fotosyntéze na energii chemickou. Při fotosyntéze probíhá štěpení vody na světle, která poskytuje elektrony a vodíkové kationty (protony) pro tvorbu ATP + NADPH + H+.
 
"Voda je hlavní složkou živých buněk rostlin nejen pro vodní, ale i pro suchozemské rostliny, u kterých tvoří až 80 - 95 % z celkové hmotnosti pletiv (...) Nejméně vody obsahují zralá semena 5 - 15 %, zatím co pokles obsahu vody pod 70 % v zelených listech  má za příčinu jejich nevratné poškození a odumření. (...) Embryo v semeni je pozůstatkem evolučně starších, poikilohydrických rostlin, tolerantních k vyschnutí. Typičtí zástupci poikilohydrických organismů jsou baktérie, sinice, některé řasy, některé mechy a lišejníky, houby, plísně, ale i rostliny přizpůsobující svůj obsah vody okolí. Při poklesu vody se v nich zastavují životní pochody, které se obnovují při dosycení vodou na 60 a více procent jejich čerstvé hmotnosti."
(Základy fytotechniky : (část botanika a fyziologie rostlin). 1. vyd. V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 177.)


Dýchání u většiny rostlin probíhá ve třech fázích, první z nich, nazývaná glykolýza, je vývojově nejstarší. Při biochemických reakcích při ní dochází k přeměně cukru na pyruvát a není při ní zapotřebí kyslík. Další dvě fáze dýchání rostlin jsou již aerobní, je tedy při nich nezbytná přítomnost kyslíku.
"Rostliny jsou vystaveny anaerobním podmínkám buď tzv. hypoxii (sníženému množství O² v půdě) nebo tzv. anoxii (úplnému nedostatku O² v půdě) při zamokření nebo zaplavení, někdy pod vrstvou sněhu. Buňky jsou vyčerpány nedostatkem ATP a rostliny jsou schopny přežít pomocí anaerobního dýchání (...). Přestože je tento způsob dýchání neefektivní, umožní udržet hladinu udržovacího dýchání a přežití nepříznivého stavu. Při nedostatku O² nemůže fungovat druhá a třetí fáze dýchání (...) Probíhá pak pouze glykolýza - první fáze dýchání. Avšak glykolýza je při nedostatku O² pozměněna, protože buňky spotřebují energetické zásoby (...) Proto zde existuje možnost jiných fermentačních metabolismů. Proběhne zejména buď mléčné kvašení, pomocí enzymu laktát dehydrogenáza, kde je výsledným produktem laktát (kyselina mléčná) nebo alkoholové kvašení. (...) Buňky vyšších rostlin jsou také schopny produkovat alkohol v podmínkách deficitu O², přežívají však maximální koncentraci 30 g.l¯¹ etanolu".
(Základy fytotechniky : (část botanika a fyziologie rostlin). 1. vyd. V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 216, 217.)

Některé druhy rostlin se adaptovaly na extrémní podmínky, při kterých dokáží přežít delší čas při absenci některých výše uvedených složek prostředí. Konkrétní porovnání důležitosti jednotlivých složek prostředí pro život rostlin se nám ovšem bohužel v žádné nám dostupné literatuře nepodařilo dohledat.

Použitá literatura:
*  Základy fytotechniky : (část botanika a fyziologie rostlin). 1. vyd. V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2005. ISBN 80-213-1402-8.
*  HŮNA, Vladimír. Co, jak a proč?. 1. díl, Rostliny, zvířata. Praha : Petrklíč, 1999. ISBN 80-7229-025-8.
*  NOVÁČEK, František. Fytochemické základy botaniky. 2., dopl. vyd. Olomouc : Fontána, [2008]. ISBN 978-80-7336-457-1.

Se svým dotazem se můžete zkusit obrátit také na Zemědělskou a potravinářskou knihovnu - Ústav zemědělské ekonomiky a informací (knihovna je zapojená do služby Ptejte se knihovny - http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=ABA009 či nabízejí poradenskou činnost prostřednictvím Infopultu: http://www.nzpk.cz/infopult-zadani-dotazu/)

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.07.2012 14:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu