Berní rula kraje Bechyňského

Text dotazu

Prosím, zda není v berní rule zmínka o mých
předcích. V matrice jsem našla: Mikuláš Martínek a jeho syn Jakub (nar.1692)
v Hříběcí (dnes okr. Pelhřimov), Jiří Martínek a jeho syn Petr (nar.1698)
tamtéž. Nějaký Mikuláš Martínek žil v 2. pol. 17. stol. v obci Léskovec u
Počátek. Nevím tedy, zda tento rod žil v Hříběcí nebo přišli odjinud. Od té
doby tento rod mlynářů a jeho potomci žijí v Hříběcí č. 9. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

obec Hříběcí spadala v polovině 17. století do kraje: Bechyňsko. Na mapě vložené do třetího dílu nově vydaného "Soupisu poddaných podle víry z roku 1651. Bechyňsko" je obec Hříběcí zakreslena jako součást tohoto území.

Bohužel, zdá se, že soupis poddaných z této obce i ze sousední Horní Cerekve se nedochoval. V rejstříku ani v textu obec Hříběcí není uvedena.

Výskyt příjmení Martínek jsme prověřili i v knize:

* ČERVENÝ, Václav. Berní rula : generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha : Libri, 2003.

Příjmení Martínek se zde vyskytuje 34krát. Martínek z obce Hříběcí zde ovšem zmíněn není. Velmi často se toto příjmení vyskytovalo v jižních a středních Čechách.

Soupis poddaných podle víry i Berní rula se bohužel nedochovaly v úplnosti a v některých případech jsou značně torzovité. Obec Hříběcí tedy nemusela být do soupisu zanesena nebo se zápis o ní nedochoval.

Pokusit se proniknout ještě o něco hlouběji do historie Vašeho rodu (či Valšovské usedlosti) můžete pomocí archivních materiálů, jakými jsou gruntovní (pozemkové) knihy, urbáře a další dokumenty o provozu a chodu velkostatků (viz http://www.genea.cz/informace/badani-v-archivu/velkostatky/ )

Pokud spadala obec Hříběcí do stejného velkostatku jako Horní Cerekev, pravděpodobně budou výše zmíněné dokumenty součástí fondu:

Název fondu (sbírky): Velkostatek Štoky - Střítež Uloženo v archivu: Státní oblastní archiv v Zámrsku Místa vzniku fondu Horní Cerekev; Střítež; Štoky Časový rozsah: 1597-1945

Metráž: 21,75 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno) 95,62 bm nezpracováno Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Panství resp. velkostatek Štoky Velkostatek Střítež Velkostatek Horní Cerekev Tematický

popis: Úřední knihy, patrimoniální registratura, spisovna velkostatku, hospodářské účty, mapy a plány.

Archivní pomůcky

HOFMANN G.-SEKOTOVÁ V.: VELKOSTATEK ŠTOKY - STŘÍTEŽ 1597-1941. Prozatímní inventární seznam, 1985, s. 38, ev.č. 8744.

(viz Archivní fondy v České republice:

http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php )

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.10.2011 09:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu