berní rula generální rejstřík

Text dotazu

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem zda se o generálním rejstříku Berní ruly vyskytuje jméno Švejda okolí Tábora a Vavruška okolí Havlíčkova Brodu a kde? děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

jmen Švejda a Vavruška v souvislosti s berní rulou se týkal jeden z předchozích dotazů (viz. https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/berni-rula-20), na který jsme odpověděli. Jak jsme uvedli, informace o berních rulách jsou dostupné v souhrnné publikaci Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům z roku 2003 a v přehledových publikacích k jednotlivým krajům. Souhrnná publikace přináší také údaje o umístění vyhledaného záznamu v berní rule (číslo svazku berní ruly, díl, kraj a soudní okres). Celý seznam osob s příjmením Švejda a Vavruška se v rozsáhlé knize nachází na stranách 1864-65 a 1993. Řada osob s hledaným jménem nespadá dle lokality do Vámi hledaného okruhu.

Údaje z generálního rejstříku můžeme rozšířit ještě o přehled ze soupisů konkrétní lokality (opět s poznámkou, že se jedná o vesnice, které od Tábora a Havlíčkova Brodu odděluje větší vzdálenost). V přehledu Berní rula, 28, Kraj Prácheňský II Antonín Haase a Archivu země České z roku 1954 jsme nalezli:

 *Tomáše Švejdu ze vsi Hořijany, zahradníka

*Mikoláše Švejdu ze vsi Škvoretic, Tomáše Švejdu ze vsi Hořijan – v obou případech jsou uváděni mezi zahradníky

*Víta Švejdu ze vsi Poříčí Přední, rolníka

*Jiříka Švejdu ze vsi Chlumec, chalupníka

*Víta Švejdu ze vsi Slivonice, rolníka

(s. 172, 203, 256, 495)

 *Václava Vavrušku ze vsi Skalka, rolníka (osoba stejného jména uvedena také u vsi Záboří)

*Pavla Vavrušku ze vsi Žďárec, chalupníka

*Havla Vavrušku ze vsi Nestanice, rolníka

*Vavřince Vavrušku ze vsi Selibov, chalupníka (osoba stejného jména uvedena také u vsi Křtětice)

(s. 310, 390, 395, 399)

Soupisy berních rul dle někdejších krajů (kromě Prácheňského např. Bechyňský, Hradecký, Boleslavský atd.) máme k dispozici ve fondu Národní knihovny: vyhledat je s použitím slovního spojení „berní rula“ můžete v katalogu https://aleph.nkp.cz/cze/nkc

 Literatura

Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. [M-Ž] Praha: Libri, 2003 s. 1864-65. ISBN 80-7277-058-6.

HAAS, Antonín a Archiv země České. Berní rula, 27, Kraj Prácheňský I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 443 s.

HAAS, Antonín a Archiv země České. Berní rula, 28, Kraj Prácheňský II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954, 932 s.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.06.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu