Berní rula, generální rejstřík

Text dotazu

Dobrý den, bylo by prosím možno nalézt v rejstříku údaje o příjmeních: Miffek - Mifek a Červenka ? Děkuji moc

Odpověď

Dobrý den,

osob s příjmením Červenka je v rejstříku k berní rule uvedeno více než 100, oproti tomu osobu s příjmením Mifek/Miffek zde vůbec nenaleznete.

Oproti Soupisu poddaných podle víry evidovala berní rula pouze osoby, které vlastnily movitý majetek. Nevylučujeme tedy, že v Soupisu poddaných podle víry by se jméno Mifek/Miffek mohlo vyskytovat. Protože ovšem neexistuje centrální jmenný index k Soupisu poddaných podle víry, je vyhledávání těchto osob bez znalosti konkrétní obce velmi složité.

Přiblížit se některé  osobě zanesené v berní rule či Soupisu poddaných podle víry bude pravděpodobně možné pouze na základě genealogického bádání přímo v linii Vašeho rodu.  Můžete se zkusit  podívat na obec (či obce v okolí), o kterých víte, že v nich Vaši předci žili. Bez znalosti rodových souvislostí ovšem nemusí být nalezená osoba v daném regionu opravdu Vaším předkem, neboť není pravidlem, že rodina žila po celá století na jednom místě.  Vaši předci se mohli  i několikrát přestěhovat. Je taktéž  možné, že Váš rod byl kolem roku 1651 (1654) usedlý v některé z vesnic, která nebyla do berní ruly či Soupisu poddaných podle víry zanesena (či se zápis  z této lokality nedochoval), popřípadě v dané době nesli Vaši předci jiné příjmení (příjmení v dané době nebyla ještě zcela ustálená).

Pokud Vás zajímá příběh Vašeho rodu podrobněji, je třeba prostřednictvím matričních zápisů provést genealogický výzkum.

Jak přesně při sestavování rodokmenu postupovat, Vám mohou poradit následující publikace a zdroje:

* MAKOVSKÝ, Vladimír. Hledáme své předky : na pomoc začínajícím badatelům. Velké Meziříčí : Jupiter Club, 2010. ISBN 978-80-85089-07-3. 

* PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům aneb Praktická příručka občanské genealogie. Praha : Libri, 2006. 137 s. ISBN 80-7277-307-0.

* SVOBODA, Vladimír. Minimum o rodokmenu. Praha : Olympia, 1998. 78 s. ISBN 80-7033-549-1.

* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Občanská genealogie. Praha : IZ, 2000. 136 s. ISBN 80-240-1080-1.

* MAREČKOVÁ, Marie. Příručka praktické genealogie : jak sestavit rodokmen.Praha ; Litomysl : Paseka, 2005. 193 s. 80-7185-769-6.

* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Úvod do genealogie : kdo jsou moji předkové a odkud přišli? Praha : Horizont, 1995. 94 s. ISBN 80-7012-082-7.

* Genea: http://www.genea.cz/

Popřípadě je možné si nechat rodokmen zpracovat profesionálními genealogy.

Použitá literatura:

* Červený, Václav, ed. a Červená, Jarmila, ed. Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 2 sv. ISBN 80-7277-058-6.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2013 09:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu