Berní rula 1654 a Soupis poddaných podle víry 1651

Text dotazu

Dobrý den.
Rád bych věděl jestli se v berní rule a soupisu poddaných dají najít informace o rodu ČAČAN, ČACAN, CACAN, CZACZAN, CZAZAN, ZAZAN a další možné zkomoleniny a to v obci Střížovice v okrese Plzeň jih. Obec byla rozdělena mezi panství Dolní Lukavice a Nebílovy.
Děkuji Vršovský.

Odpověď

Dobrý den,
Vámi jmenované verze téhož příjmení nejsou v Generálním rejstříku v Berní rule uvedena. Co se týče Soupisu poddaných podle víry, část Plzeňsko-Klatovsko, obce Střížovice a Dolní Lukavice nejsou vůbec uváděny, Nebílovy jako panství  existovalo, ale majitelka panství Lidmila Markéta Příchovská, rozená z Kokořova, konkrétní soupis neposkytla, anebo se nedochoval.
Majitelka panství Nebílovy uvádí:
" Já Lidmila Markéta Příchovská, rozená z Kokořova a na Nebílovech vyznávám tímto vysvědčením tu, kdež náleží, jakož předešlé mimo toho sub dato 24. Octobris od Jich Excelencí  a Milostí pánův, pánův místodržících milostivé patenty prošly, aby jedná každá vrchnost , zdali by jaké nekatolické osoby na kruntech jejich se nacházely, od sebe jisté poznamenání odvedly. Poněvadž pak na statku mém nebílovském jak od poddaných, tak od čeládky a in suma žádný nekatolický člověk se nenachází, který by, majíc léta dospělé, v nařízený se čas byl nezpovídal, pročež toto vysvědčení sekrytem mým zpečetěné a rukou vlastní podepsané od sebe dávám. Datum Nebílov 9. Novembris léta 1650."

Použité zdroje

Zdroj: ZAHRADNÍKOVÁ, Magda, ed. Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Plzeňsko-Klatovsko. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2003. 2 sv. (358 s., s. 359-717). ISBN 80-86712-01-X.

Citace rejstříku Generálního prejstříku:
ČERVENÝ, Václav, ed. a ČERVENÁ, Jarmila, ed. Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 2 sv. ISBN 80-7277-058-6.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.03.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu