Berní rula

Text dotazu

Rád bych se Vás dotázal na přesnost rejstříku berní ruly. Podle kopie z SVKUL je na Prácheňsku uváděno 5 osob příjmením Slavíček a celkem 16 osob tohoto příjmení v českých zemích. Zajímavé je, že zcela chybí oblast Kutné Hory, kde by toto příjmení mělo být dle jiných pramenů dost početně zastoupeno. Osobně se zajímám o historii tohoto rodu z Prácheňska a konkrétně Štěkenského panství se zvláštním zřetelem na obec Dunovice.

Odpověď

Dobrý den, předpokládáme, že rejstřík Berní ruly je spolehlivý pramen, ale samozřejmě nemáme možnost kontrolovat edici tohoto druhu. Otázka ale možná spočívá jinde. Berní rula vznikla v době, kdy ještě nebyla plně ustálena příjmení, dále BR byla soupisem poddaných pro daňové účely a nezahrnovala tedy veškeré obyvatelstvo Čech (např. pracovníci na statcích, nádeníci atd. v BR nejsou uváděni a v té době měli příjmí, z nějž vznikalo rodové příjmení, jen v menšině), a konečně BR nebyla ve všech krajích zpracována zcela stejně a v některých oblastech se nedochovala. To, že nějaké jméno není doloženo pro určité místo, může plynout z některého z výše zmíněných důvodů, anebo se také mohli nositelé jména přistěhovat do místa později. Některé údaje najdete v úvodu ke generálnímu rejstříku BR, v úvodním svazku edice BR. Pokud jde o Kutnou Horu, ta patřila do Čáslavského kraje a možná byste v příslušných svazcích narazil na nějaké informace, které by vám pomohly.

Prameny:

Berní rula : generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651 / sestavili Václav Červený & Jarmila Červená. -- 1. vyd.. -- Praha : Libri, 2003. -- 2 sv.),

K edici Berní ruly : [Úv. pojednání] / Red. Otakar Bauer [a j.] ; Úv. k Berní rule [naps.] Bedřich Spáčil ; Předml. [naps.] Otakar Bauer. -- Praha : Archiv bývalé země České, 1950. -- 129, [2] s. : [1] obr. příl. ; 4°

Berní rula. sv. 10, Kraj Čáslavský. 1. [díl] / zprac., úvodem, tb., rejstříkem a mapami opatřil František Beneš. -- 1. vyd.. -- Praha : SPN, 1954. -- 454, [1] s. : [1] obr. příl. [1] barev. mp. ; 4°

Berní rula. sv. 11, Kraj Čáslavský. 2. [díl] / zprac., úvodem, tabulkami, [místním] rejstříkem a mapami opatřil František Beneš. -- 1. vyd.. -- Praha : SPN, 1955. -- [2] s., s. 463-1066, [1] s. : [1] tb. [1] barev. mp. [1] obr. příl. ; 4° + 2 vol. příl.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.02.2009 15:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu