Berní rejstřík Plzeňského kraje

Text dotazu

Dobrý den, píši bakalářskou práci na téma Řenecké panství, obec a tvrz v proměnách staletí. V různých zdrojích (ať již internetových či z kronik) nacházím, že první zmínka o zakladatelích obce Řenče je v roce 1379 v Berním rejstříku Plzeňského kraje, jedná se u Sudu Řeneckého z Řeneč. Tento spis/rejstřík nemohu nikde najít. Prosím můžete mi pomoci? Také bych byla vděčna za pomoc ve vyhledávání literatury s obsahem či zmínkou obce Řenče (její historií, tvrz, kostel).

Odpověď

Dobrý den,

odpovídáme na Váš dotaz zaslaný prostřednictvím služby Ptejte se knihovny zaslaný 13.9.2016.

Vámi hledaný Berní rejstřík je součástí fondu SVK PK:
Emler, Josef. Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379. Prag: Verlag der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, 1876, XIV, 32 stran. (Řence s. 5; jako majitelé uvedeni Blahosslai, Litoldi a Galli). Sig.
SVK PK: VID38/1

Z další literatury o vsi Řenče:

Sedláček, August. Místopisný slovník historický království Českého. V Praze: Nakladatelé Bursík a Kohout, [1909?]. 1043 s. (Řeneč, Řenče, ves u Přeštic, s. 761)
Sig. SVK PK: 8D657

Profous, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl III, M-Ř. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1951, 629 s. (Řenče, s. 556)
Sig. SVK PK: IIIB944/3

Bělohlávek, Miloslav et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 4, Západní Čechy. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1985. 521 s. (Řenče, s. 300-301)
Sig. SVK PK: 32A896-4

Hostaš, Karel a Vaněk, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XXV, Politický okres Přeštický. V Praze: Nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1907. 131 s. (Řenče, s. 85)
Sig. SVK PK: 26794-25

Otto, Jan. Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýprvý díl, R (Ř)-Rozkoš. [1. vyd.]. Praha: Otto, 1904. 1072 s. (Řence, Řenče, Renče, s. 552)
Sig. SVK PK: 18003-21

Otto, Jan, ed. Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýčtvrtý díl., Staroženské-Šyl. Praha: Otto, 1906. 901 s. (Suda Řenecký, s. 328-329)
Sig. SVK PK: 18003-24

Dále můžete využít zpoplatněných rešeršních služeb (tj. zpracování seznamů článků, statí, publikací k danému tématu z tištěných a elektronických zdrojů informací). Více na: http://svkpk.cz/pro-verejnost/prezencni-sluzby/specialni-studovna/

 

Použité zdroje

Katalogy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Souborný katalog České republiky

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Plzeň-město

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

13.09.2016 09:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu