Benelux

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla, kde všude se mohu dočíst(knihy, časopisy, internet) o Beneluxu a jestli nemá náhodou více významů. Velmi Vám děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den, výraz Benelux má pouze následující význam:

Benelux (fr. + hol.) = Belgique-Nederland-Luxembourg; spojení Belgie, Lucemburska a Nizozemska zprvu v celní unii a měnovou unii (s účinností od 1.1.1948 uzavřena smlouva o celní unii); na základě smlouvy z roku 1958 uzavřené v Haagu s účinností od 1.11.1960 tato celní unie převedena na unii hospodářskou a nová smlouva nahradila všechny předchozí dohody Beneluxu. V rámci Beneluxu se vytvořil prní volný mezinárodní trh práce, odstraněna pasová povinnost, zrušena cla. Sídlem generálního sekretariátu je Brusel.

Použité zdroje:
KOS, Zdeněk. Zkratky, značky, akronymy. Praha: Horizont, 1983. Str. 44.
Universum: všeobecná encyklopedie. 1 díl/A-B. Praha: Euromedia Groups - Odeon, 2000. Str. 500. ISBN 80-207-1061-2.
Velký slovník naučný. A-L. Praha: Encyklopedie Diderot, 1999 Str. 158. ISBN 80-902723-1-2.

Pro vyhledání knih a časopisů můžete použít elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), do vyhledávacího pole Všechna pole zadejte výraz benelux?, znaménko ? nahrazuje 1 a více znaků. Katalog tak vyhledá také výrazy jako např. Beneluxu, Beneluxem apod.

Podobně můžete postupovat při vyhledávání článků pomocí článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl). Aktuální informace můžete nalézt v plnotextových článkových databázích Anopress nebo Newton IT, které knihovny zpřístupňují ze svých počítačů na základě čtenářských průkazů.

Knihovny nabízejí také zahraniční placené článkové databáze (viz např.
nabídka NK ČR - http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3),
které mohou být zpřístupněny přímo v knihovnách (nutný čtenářský průkaz) nebo odkudkoli přes vzdálený přístup (vzdálený přístup NK ČR -
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104).

Pro vyhledávání dokumentů na internetu můžete použít některý z webových vyhledávačů, např. Google. Pro získání odborných textů (článků, zpráv aj.) je vhodné použít Google Scholar (http://scholar.google.cz).

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2009 11:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu