beletrie s námětem reformace a protireformace, především 16. a 17. století, a života J.A.Komenského

Text dotazu

Zabývám se postavou J.A.Komenského . Ráda bych si přečetla více knížek jednak přímo o něm, a také o Jednotě bratrské, reformaci a protireformaci a 30leté válce. Prosím o poslání doporučenýxch titulů knih. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

literatury k Vámi zmiňovaným tématům je poměrně mnoho, proto jsem vybrala jen některé tituly z odborné literatury. Existují samozřejmě i vydané dobové prameny a v případě J. A. Komenského nejrůznější rozbory děl a filozofické studie, které jsem ale do seznamu nezahrnula. Pokud byste měla zájem o podrobnou rešerši, můžete si ji zadat v našem referenčním centru, poplatek činí 2 Kč za 1 záznam.

Naučná literatura
J. A. Komenský

Somr, Miroslav. Jan Amos Komenský: (pravý člověk v (ne)pravém světě). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. 192 s. ISBN 978-80-7394-435-3.
Exulant Jan Amos Komenský: sborník konference s mezinárodní účastí k 380. výročí odchodu Českých bratří a Jana Amose Komenského do zahraničního exilu: Janské Lázně, 19.-21. září 2008. 1. vyd. Praha: Heosforos, 2009. 144 s. ISBN 978-80-904085-1-7.
FLOSS, Pavel. Poselství J. A. Komenského současné Evropě. 1. vyd. Brno: Soliton, 2005. 165 s.
POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996. 218 s.

Jednota bratrská
Zemek, Petr, Jan Kumpera a Jan Amos Komenský. Jednota bratrská: zbožnost, mravnost, tolerance: odkaz české reformace evropské duchovní kultuře: 550. výročí vzniku (1457-2007). Vyd. 1. V Uherském Brodě: Muzeum Jana Amose Komenského, 2007. 62 s. ISBN 978-80-254-0498-0.
Halama, Jindřich et al. Jednota bratrská 1457-2007. V Přerově: Muzeum Komenského, 2007. 32 s. ISBN 978-80-239-9879-5.
Molnár, Amedeo. Na rozhraní věků: cesty reformace. 2. vyd., V Kalichu 1. Praha: Kalich, 2007, s. 297-320, 339-370. ISBN 978-80-7017-076-2.
Říčan, Rudolf a Amedeo Molnár. Dějiny Jednoty bratrské. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1957. 518 s.

Reformace, protireformace
Mikulec, Jiří a kol. Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě. Praha: Historický ústav, 2013. 516 s. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia; sv. 42.ISBN 978-80-7286-206-1.
ČORNEJOVÁ, Ivana, Jiří KAŠE, Jiří MIKULEC a Vít VLNAS. Velké dějiny zemí Koruny české VIII, 1618-1683. Praha-Litomyšl, 2008. ISBN 978-80-7185-947-5.
Louthan, Howard. Obracení Čech na víru, aneb, Rekatolizace po dobrém a po zlém. Vyd. 1. V Praze: Rybka, 2011. 382 s.ISBN 978-80-87067-07-9.
Fiala, Jan. Hrozné doby protireformace. 1. vyd. Heršpice: EMAN, 1997. 170 s.ISBN 80-901854-7-9.

30letá válka
Fukala, Radek. Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století?: otázky, úvahy a problémy. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2012. 193 s.ISBN 978-80-86829-81-4.
Fukala, Radek. Sen o odplatě: dramata třicetileté války. 1. vyd. Praha: Epocha, ©2005. 389 s. Polozapomenuté války, sv. 5.ISBN 80-86328-84-8.
Klučina, Petr. Třicetiletá válka: obraz doby 1618-1648. Vyd. 2. V Praze: Paseka, 2004. 409 s.ISBN 80-7185-663-0.
Englund, Peter. Nepokojná léta: historie třicetileté války. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 679 s.ISBN 80-7106-355-X.
Klíma, Arnošt. Dlouhá válka: (1618-1648). 1. vyd. Praha: Slovo, 1996. 260 s.ISBN 80-900148-3-6.
Polišenský, Josef. Třicetiletá válka a český národ. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1960. 238. Živá minulost, sv. 43.

Beletrie
J. A. Komenský
BÉDARD, Jean. Komenský: labyrint srdce a peklo světa. Vyd. 1. Brno: JOTA, 2005. Román. 297 s. ISBN 80-7217-372-3.
Doskočilová, Hana. Když velcí byli kluci. 1. vyd. Praha: Amulet, 1999. 96 s. ISBN 80-86299-06-6. (životopisná vyprávění o mládí 20 později slavných osobností)
Kratochvíl, Miloš Václav. Život Jana Amose: román. 3. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 243 s.
Mašínová, Leontina. Mladá léta Jana Amose. 3. vyd. Praha: Melantrich, 1982. 242 s.
Mašínová, Leontina. Nesmrtelný poutník. Díl 1, Mladá léta Jana Ámose. 2. vyd. Praha: Melantrich, 1969. 321 s.
Mašínová, Leontina. Nesmrtelný poutník. 2. díl, Do labyrintu světa. 2. vyd. Praha: Melantrich, 1969. 312 s.
Mašínová, Leontina. Nesmrtelný poutník. 3. díl, Planoucí oheň. 2. vyd. Praha: Melantrich, 1969. 504 s.
Mikula, Joža. Zrazené naděje: drama z doby pobělohorské ze života J.A. Komenského o 6 obrazech. Praha: Dilia, 1969. 87 s.
Hanuš, Miroslav. Osud národa. Vyd. 3. Praha: Československý spisovatel, 1967. 666 s.
Hanuš, Miroslav. Poutník v Amsterodamu: [román o] Janu Amosu Komenském. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1967. 487 s.

Jednota bratrská
Kalfus, Radim a Leontina Mašínová. Moravané: román z dějin Jednoty bratrské. Albrechtice: Křesťanský život, ©2009. 272 s. ISBN 978-80-7112-141-1.
Mašínová, Leontina. Tiší v zemi. Albrechtice: Křesťanský život, ©2009. 239 s. ISBN 978-80-7112-140-4.

30letá válka
Zais, Jiří. Rytíř David Tamfeld z Hranic. Kniha první, Za Stavovského povstání na Moravě. Praha: Beletris, 2014. 321 s. ISBN 978-80-7520-012-9.
Bauer, Jan. Hvězda Valdštejnova srdce: romantický příběh z doby třicetileté války. Vyd. 1. Brno: MOBA, ©2011. 223 s. ISBN 978-80-243-4242-9.
Novotná, Dagmar. Mušketýrská čest. Vyd. 1. Brno: Moba, 2009. 254 s. ISBN 978-80-243-3486-8.
Svátek, Josef. Švédové v Praze: román ze XVII. století. V Akcentu vyd. 1. Třebíč: Akcent, 2008. 373 s. ISBN 978-80-7268-470-0.
Rottová, Inna. Vděk mocných, aneb, Švédský klobouk. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2006. 207 s. ISBN 80-86316-69-6.
Neff, Vladimír. Krásná čarodějka: další příběhy Petra Kukaně z Kukaně. Vyd. 4., V Jotě 1. Brno: Jota, 2000. 428 s. Příběhy srdce; sv. 8. ISBN 80-7217-122-4.
Durych, Jaroslav a Hana Pospíšilová, ed. Bloudění: větší valdštejnská trilogie. 8. vyd. Brno: Atlantis, 1993. 622 s. ISBN 80-7108-037-3.
Beneš Třebízský, Václav. Trnová koruna. 4. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 323 s. Slunovrat. Velká řada; sv. 79.
Vrbová, Alena. Když kohout dozpíval. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. 412 s. Žatva.
Brecht, Bertolt. Matka Kuráž a její děti: kronika z třicetileté války. Překlad Rudolf VÁPENÍK a Ludvík KUNDERA. Praha: Dilia, 1977. 94 s.
Kaplický, Václav. Veliké theatrum: prolog k tragédii, jejíž jméno je třicetiletá válka. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1977. 253 s. Žatva.
Kratochvíl, Miloš Václav. Matyášův meč. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 299 s. Omnia.
Durych, Jaroslav a Strohsová, Eva, ed. Rekviem: menší valdštejnská trilogie. Vyd. 5. Praha: Vyšehrad, 1971. 82 s.
Le Fort, Gertrud von. Magdeburská svatba. Překlad Jitka Fučíková. Vyd. 2. V Praze: Vyšehrad, 1970. 189 s.
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von. Poběhlice Kuráž; Divous Skočdopole. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1968. 268 s. Světová četba, sv. 399.
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von. Vojna: trilogie z třicetileté války. Praha: Melantrich, 1952. 400 s.

Použité zdroje

Česká národní bibliografie http://aleph22.nkp.cz/F/?fu[…]e=find-b&local_base=cnb
Bibliografie českých zemí Historického ústavu Akademie věd ČR http://biblio.hiu.cas.cz/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

02.06.2015 08:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu