Beanchlearning

Text dotazu

Prosím Vás o pomoc s vyhledáním pojmu
beanchlearning. Bohužel se mi vůbec nepodařilo zjistit co konkrétně tento
pojem znamená, vím jen, že se týká managementu. Mohli byste mi poradit,
kde bych o něm mohla zjistit více informací.

Odpověď

Benchlearning

Definice:

Hlavním cílem benchlearningu, anebo benchmarkingu je snaha nalézt lepší

způsoby realizace činností s cílem zlepšit celkovou výkonnost organizace.

Metoda vychází z lepších výsledků dosažených jinými organizacemi.

Benchmarking v obecném smyslu je proces, pomocí něhož organizace vyhledává

jiné organizace, s nimiž se může porovnávat, tedy provádět benchmarking.

Tato metoda představuje efektivní nástroj pro rozvoj organizace, neboť

využívá osvědčené základní principy, například „neobjevovat Ameriku“ a

„učit se od jiných“. Pro analýzu organizace lze využít model CAF a jiné

vhodné nástroje.

organizace lze využít model CAF a jiné vhodné nástroje.

Při benchlearningu, na rozdíl od klasického benchmarkingu, není nutno

vyhledávat srovnatelné organizace a používat jasné ukazatele pro přímá

srovnání. Větší důraz není kladen na porovnávání, ale na proces učení se od

jiných. Cílem benchlearningu je poučit se ze silných stránek jiných

organizací, učit se od nich to, co dělají dobře, hledat inspiraci a poučit

se z chyb jiných a následně se jich vyvarovat. Jedná se o aktivní a

neustálý proces, nikoli o porovnání benchmarků*: faktů a měření.

 

In: Zlepšování organizací pomocí sebezhodnocení. Aplikační příručka modelu

CAF. Národní politika podpory jakosti - viz.

www.npj.cz­/publikac­e_get.asp­?id_14=10­4

 

Další možné prameny:

 

http://www.mgmtpress.cz/ukazky/270moder_mgmt_jakosti.pdf?

Po zadání slova Benchlearning do

internetového prohlížeče najdete i další zdroje informací.

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.01.2009 08:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu