Bankovní tajemství, ochrana dat

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych věděla, jaké knihy obsahují
informace o bankovním tajemství a ochraně dat. Píši na toto téma bakalářskou
práci. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

základní informace o bankovním tajemství a ochraně dat naleznete např. v následujících textech:

* DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3.přeprac. a rozšíř.vyd.

Praha : Linde, 2005. s.276-280. ISBN 80-7201-515-X.

* PŮLPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. Praha :

Oeconomica, 2007. s. 131-133. ISBN 978-80-245-1180-1.

* BAKEŠ, Milan a kol. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2009. s. 498. ISBN 978-80-7400-801-6.

* OLSON, Otto. Bankovní tajemství v České republice a v dalších zemích. Daně a finance. ISSN 1801-6006. 2008, roč. 16, č. 3, s. 11-13.

* SLOUPENSKÝ, Aleš ; ŽEHRA, František. Bankovní bezpečnost. Praha : Bankovní institut, 1997. 216 s. ISBN 80-7265-005-X.

* MATYÁŠ, Vašek; KRHOVJÁK, Jan a kol. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 125 s. ISBN 978-80-210-4556-9.

* SCHLOSSBERGER, Otakar ; HOZÁK, Ladislav. Elektronické platební prostředky.

Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2005. s. 113-118. ISBN 80-7265-073-4.

* http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=347

*

http://bankovnictvi.ihned.cz/c4-10053440-11685290-900000_d-banky-vs-ochrana-

osobnich-udaju

* http://www.pwc.com/cz/cs/clanky-2008/banky-a-bezpecnostni-trendy-it.jhtml

Další českou literaturu můžete vyhledávat v následujících zdrojích:

* Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) - obsahuje záznamy českých knih od roku 1900, zahraničních knih od roku 1995, starší literatura je doplňována průběžně

* článková bibliografická databáze ANL (http://sigma.nkp.cz/cze/anl) - databáze obsahuje záznamy českých článků od roku 1991, databáze je všeobecná a výběrová. Pro nalezení článků můžete např. zadat dotazy bank? tajemst?

nebo bank? ochran? (údaj? OR dat?)

* Anopress (http://www.anopress.cz) - česká plnotextová článková databáze, obsahuje plné texty od roku 1996, Anopress patří mezi licencované zdroje, přístup k tomuto zdroji je pouze z počítačů NK ČR na základě platného čtenářského průkazu

Důležitým zdrojem informací bývá i zahraniční odborná literatura, ať již fyzicky uložená ve fondech knihoven nebo online přístupná prostřednictvím licencovaných databází. NK ČR zpřístupňuje svým uživatelům převážně multidisciplinární zdroje, z článkových databází Vám můžeme doporučit např.

Ebsco, SpringerLINK, ScienceDirect, Web of Knowledge nebo Wilson OmniFile Full Text Select (bližní informace o obsahu jednotlivých bází naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3). Uvedené databáze obsahují i plné texty článků, pokud se Vám nepodaří nalézt text přímo v elektronické podobě, můžete požádat v knihovně, kterou navštěvujete, o zprostředkování jeho kopie pomocí tzv. meziknihovní služby (http://www.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby).

Od roku 2010 má NK ČR přístup i k elektronické knihovně ebrary, i v tomto zdroji jsme nalezli několik titulů obsahujících informace o bankovním tajemství, např.:

* STESSENS, Guy. Money Laundering : A New International Law Enforcement Model. Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 2000.

460 s. ISBN 0521781043 ; 9780521781046.

* GUP, Benton E. Future of Banking. Greenwood Publishing Group, Incorporated, 2002. 366 s. ISBN 9781567204674 ; 9780313011610

* KOFELE-KALE, Ndiva. International Law of Responsibility for Economic Crimes : Holding State Officials Individually Liable for Acts of Fraudulent Enrichment. Ashgate Publishing, Limited, 2006. ISBN 9780754647577 ; 9780754688242.

Všechny výše uvedené zahraniční licencované zdroje mohou uživatelé NK ČR využívat i mimo budovu NK ČR prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu.

Podmínkou je platný čtenářský průkaz, více informací o této službě včetně odkazu na přihlášení do systému je uvedeno na

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3

=104.

Některé informace jsou dostupné i na volném internetu. Pro vyhledávání zahraniční literatury můžete využít např. souborný katalog OCLC WorldCat (volně dostupná verze je přístupná na http://www.worldcat.org), plné texty knih mohou být v některých případech volně přístupné v Google Books (http://books.google.com), pro odkazy na odborné články pak je možné jako variantu k licencovaným článkovým databázím i Google Scholar (http://scholar.google.com).

Oborově zaměřené publikace a licencované databáze nabízejí především i specializované knihovny, doporučili bychom Vám např. CIKS Vysoké školy ekonomické (http://ciks.vse.cz/zdroje/), Knihovnu CERGE-EI

(http://www.cerge.cuni.cz/library/databases/default.asp) nebo Knihovnu České národní banky )http://www.cnb.cz/cs/verejnost/knihovna_cnb/). Doporučili bychom Vám také konzultovat téma Vaší práce s pracovníky knihovny na vysoké škole, kterou studujete. Zajisté Vám poradí další zdroje a ukáží Vám, jak s těmito zdroji pracovat..

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.01.2010 12:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu