Bankovní poplatky

Text dotazu

Vyhodnotit potřebnost bankovních poplatků. Provést
porovnání s jakoukoliv západoevropskou či americkou bankou a jejími
službami.

Odpověď

Služba Ptejte se knihovny zodpovidá stručne dotazy krátkym seznamem knih,

časopisů, popř. webovych stránek apod., je to sluzba faktografická a

bibliografická. Zadání ("Vyhodnotit potřebnost bankovních poplatků.

Provést porovnání s jakoukoliv západoevropskou či americkou bankou a jejími

službami.") odpovidá požadavku na zpracování studijně rozborové zprávy,

které CIKS VSE neprovádí.

 

 

Doporučené informační zdroje:

 

Hradil, Dušan

Analýza poplatkové politiky bank v oblasti retailového bankovnictví

[rukopis] / Dušan Hradil --  2005 --- 82 l. : il., 5 příl.

Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a

účetnictví, 2005

Abstrakt: Teorie cenové politiky. Analýza jednotlivých skupin poplatků.

Analýza cenových balíčků. Analýza modelového klienta

 

 

 

Ráczová, Agneša, [diplomant VŠE 2007]

Hospodaření a ziskovost bank v ČR [elektronický zdroj] / Agneša

Ráczová --  2006 --- ?? s. : digital, PDF soubor

Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a

účetnictví, 2006

Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na problematiku hospodaření bank a

vytváření zisku. Věnuje se hospodaření jednak z teoretického hlediska,

popisuje faktory, které ovlivňují ziskovost bank. Lehce nastíní i

problematiku poplatků a úroků z úvěrů. Zabývá se i řízením banky z

teoretického hlediska. Cílem je předložit poznatky v této oblasti a

zjistit, zda jsou české banky ziskové a konkurenceschopné. Ve výzkumné

části jsme pro tento účel využili srovnání s bankami v Maďarsku a na

Slovensku

 

 

 

Kuklová, Petra, [diplomant VŠE 2007]

Komparace poplatkové politiky bank v České republice, na Slovensku a v

Polsku [elektronický zdroj] / Petra Kuklová --  2007 -- 89 s.

: il. digital, PDF soubor

Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a

účetnictví, 2007

Abstrakt: Analýza a srovnání bankovních poplatků průměrného retailového

klienta v České Republice. Události související s tématem bankovních

poplatků v ČR, např. snaha ministerstva financí uzákonit některá pravidla,

žaloby na banky, anketa o nejabsurdnější poplatek, názory představitelů

bank. Popsány bankovní sektory Česka, Slovenska a Polska z hlediska

struktury (počet bank, podíl zahraničního kapitálu) a ziskovosti. Analýza

je provedena ve všech třech zemích z pohledu průměrného českého klienta

používajícího běžný účet a služby s ním související. Výsledné náklady jsou

porovnány navzájem v absolutních hodnotách a ve vztahu k průměrné mzdě a

srovnány s analýzou „World Retail Banking Report“ a slovenskou studií

„Porovnanie ročných nákladov na vedenie bežných účtov vo vybraných

európskych krajinách“

 

 

 

Machoň, David

Poplatková politika bank na českém trhu [rukopis] / David Machoň --  2006

---  39 l. : il., příl.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a

účetnictví, 2006

Abstrakt: Historie a charakteristika dnešního českého bankovního trhu.

Rozdělení bankovních poplatků. Poplatky českých bank v souvislostech

 

 

 

Internet:

 

 

Bankovni poplatky.com

http://www.bankovnipoplatky.com/

 

Bankovní poplatky v ČR a státní intervence

http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/Servis-pro-media/prezentace_Lib_institut.pdf

 

Jan Císař: Bankovní poplatky - řešení na obzoru, 10. 02. 2006, 09:40:15

http://libinst.cz/komentare.php?id=195&highlight=poplatky

 

Nemale mnozstvi clanku o problematice spojene s bankovnimi poplatky je

rovnez dispozici na webu Ceske narodni banky

http://www.cnb.cz

 

 

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.01.2009 08:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu