bakalářská práce

Text dotazu

Dobrý den,jsem studentkou na Jihočeské fakultě, obor rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a píši bakalářskou práci na téma: Názory vybraných odborníků na problematiku dětských hospiců. Prosím o pomoc ve výběru literatury, která by se týkala tohoto tématu.

Velice děkuji za Vaši pomoc.
S pozdravem Zuzana Školková Kopecká

Odpověď

Dobrý den,

 

po zadání do elektronického katalogu Národní knihovny (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) předmětových hesel – např. „paliativní péče“, „hospicová péče“, „hospice“ – najdete řadu publikací. Nepodařilo se nám sice najít velké množství titulů, které by se zabývaly přímo dětskými hospici, domníváme se ovšem, že byste nějaké relevantní informace našla i v publikacích pojednávajících o hospicové péči v obecnějším smyslu. Mezi knihami dostupnými ve fondu Národní knihovny jsme našli např. následující:

 

Der Ackermann aus Böhmen: [Deutsch-tschechische Konferenz über den Tod und das Sterben: Tagungsband] = Oráč z Čech: [česko-německá konference o smrti a umírání: sborník]: Žatec 14.-15.10.2006. Praha: Sdružení rodáků a přátel města Žatce, 2007. 135 s. ISBN 978-80-254-2387-5.

 

PRAMUKA, Ján. Assisted death within the context of social work. 1. vyd. Praha: Paulínky, 2010. 72 s. ISBN 978-80-86949-92-5.

 

ELLERSHAW, John, ed. a WILKINSON, Susie, ed. Care of the dying: a pathway to excellence. Oxford: Oxford University Press, 2003. xiii, 214 s. ISBN 0-19-850933-2.

 

KARIM, A. B. M. F., ed. et al. Death: medical, spiritual and social care of the dying. Amsterdam: VU University Press, 1998. 246 s. ISBN 90-5383-503-2.

 

MAČKINOVÁ, Monika a MUSILOVÁ, Eva. Děti a senioři jako klienti sociální práce. Vyd. 1. České Budějovice: Nová Forma, 2013. 178 s. ISBN 978-80-7453-310-5.

 

BYOCK, Ira. Dobré umírání: možnosti pokojného konce života. Překlad Ladislav Šenkyřík. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2013. 325 s. Cesty; sv. 10. ISBN 978-80-7429-134-0.

 

SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet. 7., dopl. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. 149 s. ISBN 978-80-7195-580-1.

 

HENNEZEL, Marie de. Smrt zblízka: umírající nás učí žít. Překlad Blažena Zifčáková. Vyd. 1. Praha: ETC, 1997. 134 s. TOP tabu. ISBN 80-86006-15-8.

 

FIRTH, Pam, LUFF, Gill, ed. a OLIVIERE, David, ed. Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. 236 s. Paliativní péče. ISBN 978-80-87029-21-3.

PLEVOVÁ, Ilona a SLOWIK, Regina. Komunikace s dětským pacientem. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 247 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2968-8.

 

PAYNE, Sheila, SEYMOUR, Jane a INGLETON, Christine. Paliativní péče: principy a praxe. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. 807 s. Paliativní péče. ISBN 978-80-87029-25-1.

 

JASENKOVÁ, Mária, ed. a MORAVČÍKOVÁ, Michaela, ed. Pastoračná starostlivosť o rodiny, ktoré strácajú dieťa. Vyd. 1. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2011. 118 s. ISBN 978-80-89096-51-0.

 

Advances in palliative medicine [elektronický zdroj]. -- Gdańsk : Via Medica, 2007-

 

Odborná konference Nové trendy v komplexní hospicové péči: sborník: 5. června 2008, Praha. Ostrava: DTO CZ, 2008. 38 s. ISBN 978-80-02-02040-0.

 

Doporučujeme se podívat i na jednotlivé ročníky sborníku: Den hospicové paliativní péče: sborník přednášek: ... Prachatice. Prachatice: Hospic sv. Jana N. Neumanna, [200-]- .

 

Pomocný by Vám mohl být i Souborný katalog České republiky (http://aleph.nkp.cz/cze/skc) – princip vyhledávání je stejný, jako v případě elektronického katalogu NK ČR. Více informaci o vhodných zdrojích by Vám jistě mohly poskytnout více specializované knihovny, např. Národní lékařská knihovna (http://www.nlk.cz/; NLK můžete kontaktovat i v rámci služby Ptejte se knihovny pomocí formuláře na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/narodni-lekarska-knihovna/novy-dotaz) nebo Pedagogická knihovna J. A. Komenského (http://www.npmk.cz/knihovna;).

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.04.2015 10:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu