Bakalářka Peněžní ústavy

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o tipy na materiály k bakalářce Peněžní ústavy od 1848 až 1918 (téma bráno spíše z historického-numismatického hlediska než z ekonomického). Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

knihy ke své bakalářské práci můžete hledat ve volně přístupném elektronickém katalogu Národní knihovny ČR na www.nkp.cz, katalogy a databáze, báze NKC - knihy.

Vyhledávání je jednoduché - podle klíčových slov nebo předmětových hesel.

Z literatury jsme vybrali a můžeme doporučit:

JUŘÍK, Pavel. Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 2011. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:20244de0-dc51-11e5-afd2-5ef3fc9ae867.  Na konci je uvedeno množství použitých pramenů a literatury; můžete využít tedy i tuto sekundární bibliografii.

Dále  je možno hledat v Národní digitální knihovně v systému Kramerius, přímo v digitalizovaných knihách. Přístup k plným textům ale máte většinou jen v Národní knihovně, novější knihy totiž podléhají autorskému zákonu.

Na ukázku několik z nich:

 

Početně největší a významově nejdůležitější složku bankovní soustavy tvoří banky obchodní (také komerční mobilní, ap.). Ty se zpočátku dělily na ústavy eskontní depozitní a banky zakladatelsko-podnikatelské. К první skupině patří např. nejstarší obchodní banka Českých zemí- Moravská eskontní banka v Brně (Mährische Escompte Bank, založena roku 1862) či v Čechách nejstarší Česká eskontní banka v Praze (Böhmische Escompte-Bank, založena roku 1863). Druhý typ začal posléze převládat a od konce 19. století se stal převažujícím druhem bankovního ústavu...

Literatura:

Josef Horák, Přehled vývoje českých obchodních bank, Praha 1913

Nikolaj Silin, Rakousko-Uherská banka, Praha 1920

Antonín Pimper, České obchodní banky za války a po válce, Praha 1929

Milan Ubiria - Vladimír Kadlec - Jiří Matas, Peněžní a úvěrová soustava Československa za kapitalismu, Praha 1958

České banky v kontextu světového vývoje, Praha 1998

Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999

Zbyněk Revenda, Centrální bankovnictví, Praha 2001

...

bankocetle

/též bankocedule/ České označení pro nejstarší —» papírová platidla v —» habsburské monarchii. Název byl odvozen ze slov tištěného německého nápisu na těchto platidlech („Wiener-Stadt-Banco-Zettel“)...

S. 138

Zdroj: Akademická encyklopedie českých dějin. D. 1. A-C. Praha: Historický ústav, 2009.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:c361c140-e6cb-11e3-a012-005056825209

 

Další zdroje:

LÁNÍK, Jaroslav, KYKAL, Tomáš. Léta do pole okovaná 1914-1918. Sv. II. 1915 - noví nepřátelé, nové výzvy. Praha: VHÚ Praha, 2017.

S. 168

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:36b0e1e0-65e8-11e8-943b-5ef3fc9ae867

 

Nacionalismus zvaný hospodářský: střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859-1945). Praha: Dokořán, 2011.

S. 598

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:017afc80-6bc7-11e6-8c74-001018b5eb5c

 

...padesátá léta (lze) označit za dobu prvního skromného rozkvětu spolkové myšlenky, i když zatím nemohl zasáhnout celé spektrum veřejného života.

Boom pocítily hlavně spolky podpůrné, dobročinné,...přibývalo také živnostenských a spořitelních spolků.

V roce 1867, krátce poté, co vstoupil v platnost nový liberální spolčovací zákon, existovalo v českých zemích nejvíce podpůrných spolků v nemoci, velké množství bylo i záloženských, úsporných, do výčtu patří i spořitelny...

Zdroj: Habsburkové: 1740-1918 : vznikání občanské společnosti. Praha: Lidové noviny, 2016.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:3cde5390-4654-11e7-9ad3-5ef3fc9ae867 

 

GRÚŇ, L'ubomír. Peníze a právo. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009.

S. 347

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:66f49fa0-78f0-11e5-954e-5ef3fc9ae867

 

I zde by mohly být nějaké informace k Vaší práci:

MALÍŘ, Jiří. Občanská společnost na Moravě. Spolky, strany, elity. Brno: Matice Moravská, 2014.

FASORA, Lukáš. Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870 - 1914. Brno: Centrum pro studium demokratické kultury, 2010.

JANÁK, Jan. Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Brno: Matice Moravská, 2007.

ZÁRUBA, Antonín.  Vídeň: praktický rádce a průvodce. Praha: Máj, [1908].

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:1aa36320-7d3a-11e7-b92d-005056827e51

KUBů, Eduard, ŠOUŠA, Jiří. Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. Praha: Dokořán, 2008.

Sborník konference věnované prof. Jiřímu Sejbalovi 1929 – 2004: postavení Moravy v mincovnictví a peněžních vztazích ve střední Evropě. Ostrava: MARQ, 2007.

Peníze v proměnách času III. Eccelesia in nummis Miscelanea. Sborník abstraktů konference. Ostrava: MARQ, 2001

 

Na závěr příspěvek z internetu:

Zemské peněžní a úvěrní ústavy - část I.

1865 - 1918

Jedním z nejvýznamnějších pilířů peněžního systému, ať již v době Rakousko-Uherska nebo Československa, byly veřejné peněžní ústavy. Ty byly ustanovovány zemskými správami se záměrem, aby poskytovaly dlouhodobý úvěr a neorientovaly se jen na dosažení zisku. Na území Rakouska vznikaly od 2. poloviny 19. století podle vzoru pruských Landes-Pfandbrief-Anstalten, které byly již v 18. století zřizovány za účelem rozšíření dlouhodobého zemědělského úvěru. Prvním z nich byl Haličský pozemkový úvěrní spolek (1841)… Na území habsburské monarchie… Hypoteční banka království českého (1865). Na její příklad navázaly i další ústavy po celém Rakousku – Rakousko-slezský pozemkový úvěrní ústav v Opavě (Osterreichisch-schlesische Boden-Kredit-Anstalt, 1869) a Hypoteční banka markrabství moravského (1876)…

http://www.historie.cnb.cz/cs/regulace_a_dohled/pocatky_regulace_a_dohledu/zemske_penezni_a_uverni_ustavy_cast_i.html

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.09.2018 16:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu