Bachmač - historický význam

Text dotazu

Kde přesně leží místo, či město Bachmač a jakou sehrálo roli v české historii?

Odpověď

Bachmač (důležitý železniční uzel 160 km severovýchodně od Kyjeva).
Souřadnice 51,40 N 32,48 E

Boje u Bachmače, ukrajinského městečka, proběhly mezi 8. a 13. březnem 1918. Československé vojsko, bojující v Rusku v 1.světové válce za vznik samostatného československého státu, hájilo tento důležitý železniční uzel při své evakuaci z Ukrajiny na východ. Na Ukrajině se v té době nacházelo československé vojsko (asi 42.000 mužů), skládající se z Čechů žijících v Rusku ještě před 1. světovou válkou a převážně z bývalých válečných zajatců rakousko-uherské armády české národnosti, kteří šli především z ideových důvodů dobrovolně bojovat za vznik československého státu. Čs. armáda usilovala na počátku března 1918 o jediném - o odchod do Francie. Československé vojsko, v té době již vedené prof. Masarykem, mělo svůj vlastní, konečný cíl ? boj za samostatný československý stát, boj po boku Spojenců proti Německu a Rakousko-Uhersku. Němci a Rakušané postupovali Ukrajinou velmi rychle a hrozilo, že čs. armádnímu sboru odříznou cestu na východ. To by znamenalo zajmutí našeho vojska, jehož příslušníci by byli jako bývalí vojáci rakousko-uherské armády vězněni nebo popravováni za velezradu. Čs. vojsko, evakuující se z Ukrajiny, proto směřovalo k důležitému železničnímu uzlu ? k městečku Bachmač. A právě zde se soustřeďovaly naše vlaky na cestě na východ.
Zahájení Bachmačského bojového střetnutí
Od Kyjeva ustupovala 1. čsl. divize před postupujícími Němci ve dvou pochodových proudech směrem na Ičnu a Priluky. Rozhodujícím bodem zajištění ústupu sboru se stala železniční křižovatka Bachmač a trojúhelník Kruty-Ična-Bachmač. Nejvýchodněji dislokovaný 6. pluk 2. divize chránil tyto tratě z jihu a kryl ústup čsl. vlaků ve směrech Grebjonka-Poltava a Bachmač. Trať z Bachmače na východ směrem na Kursk obsadil 7. pluk. Tam také došlo k prvním srážkám s Němci 8. března 1918. Podařilo se je zastavit jen 55 verst (1 versta = 1067 m) severně od Bachmače na stanici Česnovka. Německé jednotky postupující od Kyjeva na východ zadrželi čsl. legionáři ve stanici Pliska, 24 verst od Bachmače.
Na obou směrech německého postupu propukly nové boje i 10. března 1918. Na západě Němci postoupili až 8 verst před Bachmač, kde narazili na odpor praporu 6. pluku vedeného kpt. Ludvíkem Krejčím (po roce 1945 generál čsl. armády). Boje pokračovaly i 11. března, a to už ešalony s vojáky 1. čsl. divize projely Bachmačem na východ. Pokus Němců proniknout od severu zlikvidovaly jednotky 4. pluku vedené por. Stanislavem Čečkem. Poslední čsl. vlak opustil Bachmač 13. 3. 1918 a 14. března 1918 ve čtyři hodiny ráno do Bachmače vstoupila německá vojska.
V obraném ústupovém boji padlo 45 čsl. legionářů a 41 bylo nezvěstných, 210 mužů bylo zraněno.


Použité zdroje:

Články
GOŠ, Karel. Bitva u Bachmače byla slavnou epizodou Hanáckého pluku : největší oslavy proběhly v roce 1938. Olomoucký den. 20. 3. 1999, s. 10.

VLACHYNSKÝ, M. V březnu 1918 bojovali legionáři u Bachmače. Českobudějovické listy. 14. 3.1998, s. 12.

Monografie
CHÁB, Václav. Bachmač : březen 1918. 2. vyd. Praha : Knihovna Národního osvobození, 1948. 183 s. Signatura Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje: 8K616

CHÁB, Václav. Německý vpád na slovanský východ : kus dějin - kus boje o budoucnost. Praha : Svaz národního osvobození, 1938. 124 s. Signatura Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje: IIIG802/142

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

06.12.2007 16:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu