Autorský zákon x Zákon o svobodného přístupu k informacím

Text dotazu

Dobrý den, mohla bych se zeptat, jaké mají tyto zákony (Autorský zákon, Zákon o svobodného přístupu k informacím) dopad na knihovny a hlavně zda jsou tyto zákony někdy v rozporu? Existují nějaké paradoxy či rozpory? Který zákon má před kterým přednost?

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu jsme požádali o vyjádření našeho odborníka na autorský zákon:

 

"Není mi známo, že by uvedené zákony byly v rozporu.

 

Je záhodno mít na paměti, že  zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění, upravuje dvě významně odlišné problematiky: jednak svobodný přístup občanů k informacím, jednak opakované použití informací veřejného sektoru.

 

Ani v jednom případě nemusí docházet ke kolizi s autorským zákonem: pokud jde o první problematiku, knihovna by navíc odpovídala nikoli jako "knihovna", ale jako jakákoli jiná instituce veřejného práva (pomíjím hypotetickou - a reálně prázdnou - možnost, že provozovatelem knihovny je fyzická osoba).

 

Pokud jde o druhou problematiku, ustanovení § 15, odst. 2 uvádí: "Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa. Pro knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona2a) a muzea a galerie poskytující standardizované veřejné služby19) se věta první nepoužije."

 

Pro řešení konkrétních právních problémů se prosím obraťte na profesionálního právníka.

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.05.2019 14:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu