Autorský zákon v ČR

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě kolik autorských zákonů bylo v ČR schváleno od roku 1918.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podle našich zdrojů došlo k reformě rakouského zákona o právu autorském až po první světové válce, v roce 1918 - recepčním zákonem č. 11, který přejal dřívější úpravu. První autorský zákon byl vydán v Československu 24.listopadu 1926, k němu později přistoupila novela ze 24. dubna 1936, tento zákon platil minimálně do roku 1948.

Další verze a změny Autorských zákonů uvádíme chronologicky dle roků :

257//1948 Sb. O zabezpečení ochrany původcovských práv k dílům literárním

353/1952 Vyhláška ministra informací a osvěty : O zabezpečení ochrany původcovských práv k dílům literárním

115/1953 Sb. O právu autorském

35/1965 Sb. O dílech literárních, vědeckých a uměleckých 89/1990 Sb. změny a doplnění provedení zákona z roku 1965

318/1993 Sb. Novela autorského zákona

237/1995 Sb. O hromadné správě autorských práv

175/1996 Sb. Úplné znění autorského zákona 121/2000 Sb. O právu autorském a právech souvisejících

31 433/2000-20 K uplatnění autorského zákona při poskytování rozmnožováncích služeb za úplatu

81/2005 Sb. kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., O právu autorském

398/2006 Sb.změna autorského zákona

216/2006 Sb. změna autorského zákona

zdroj :

* Effenberger, K. O právu autorském. Právní rádce 1998, č.5, s.34

* ASPI,elektronická sbírka zákonů České republiky od roku 1945

* právní odbor OOA

Plné znění zákonů můžete nalézt v naší knihovně v elektronické sbírce zákonů ASPI nebo v knihovně Právnické fakulty University Karlovy http://www.prf.cuni.cz/ nebo Parlamentní knihovně České republiky http://www.psp.cz/kps/knih/.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.05.2008 12:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu