Autorský zákon

Text dotazu

Je či není porušením autorského zákona, když si čtenář v knihovně zhotoví kopii díla (či jeho části) digitálním fotoaparátem?

Odpověď

Vážená paní kolegyně,
nejen vzhledem k některým výkladům platného autorského zákona, ale zvláště k perspektivě novelizované úpravy je zhotovení kopie díla (s výjimkou počítačového programu nebo díla architektonického stavbou) pro osobní potřebu, nikoli za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo osobního prospěchu, oprávněné.
Papírovou či obdobnou kopii však nemůže ani fyzická osoba pro svou osobní potřebu -
- dle současné úpravy nechat si úplatně zhotovit z hudební partitury,
- dle navrhované úpravy v jakémkoli režimu zhotovit či nechat si zhotovit z notového záznamu díla hudebního či hudebně dramatického.
Jinými slovy, pokud si chce pasáže z knihy či časopisu vyfotografovat na digitální fotoaparát student či učitel pro studijní potřebu (v našich podmínkách však již nikoli pro to, aby učitel při výuce rozdal kopie studentům), je to v pořádku. Může si pak také zhotovit papírovou kopii (pro osobní potřebu), ne však not.

Z praktického hlediska (nikoli již autorskoprávního) požadujeme v knihovně po čtenářích, aby nepoužívali blesk a aby s předlohou zacházeli šetrně (při fixaci pro fotografování by někdo mohl lámat vazbu apod.). Pokud chce použít stativ, požadujeme doplňkové písemné prohlášení, že kopie použije výlučně pro svou osobní potřebu.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2008 16:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu