autorský zákon

Text dotazu

Vážení, při shromažďování materiálů na připravovanou hudební akci jsem jsem byl konfrontován s velmi absurdní situací. Není možné si hudební materiál vypůjčit ani okopírovat. Není pro mne problém zaplatit autorský poplatek. ( Osobně znám pracovníky jak
ochraného svazu autorského i Intergramu, jehož jsem členem ). Problém je ve vašem provádění jakési blíže nespecifikované právní normy. Prosím o sdělení o jaký zákon se opíráte, případně o jakou prováděcí vyhlášku, nebo předpis nižší právní hodnoty.
Domnívám se, že tento způsom užití právní normy postihuje nejen veřejnost, ale paradoxně i autory a vydavatele, jejichž lobby pravděpodobně zákon spoluprosazovala.

Odpověď

Dobrý den, Národní knihovna a knihovny nabízející hudebniny obecně jsou nuceny podřizovat pravidla zhotovení rozmnoženin hudebních materiálů Zákonu o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) č.398/2006 Sb. § 30a.
"1. Do práva autorského nezasahuje
a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,
b) právnická osoba nebo podnikající osoba, která pro svou vlastní
vnitřní potřebu,
c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby
d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměn podle § 25."

(ASPI - Automatizovaný systém právnických informací - Online licencovaná databáze) 

Z konzultace daného problému s knihovníky Hudebního oddělení NK ČR vyplývá, že zmíněné opatření pro knihovny znamená omezení nabídky služeb čtenáři.
Nejedná se tudíž o aktivitu ze strany knihoven, které by přivítaly zmírnění autorského zákona v daném bodě, ale o povinnost knihoven řídit se platnými zákony České republiky.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.02.2008 11:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu