Autorské právo - scany historických tisků

Text dotazu

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat ve věci autorského práva. Posuďte prosím následující situaci: Na internetu najdu oscanovanou historickou rytinu, řekněme 400 let starou. Mohu obrázek stáhnout a použít pro komerční účely, nebo má autor scanu na obrázek autorské právo, i když není (z pochopitelných důvodů) autorem rytiny samotné?

Mockrát děkuji za odpověď!

Odpověď

Dobrý den, posíláme vám znění paragrafu 30 z autorského zákona č.398/2006 sb (. viz. niíže)  Knihovny vám mohou podat informaci o existenci určitého právního předpisu, nicméně jeho výklad a aplikace na váš problém je vždy záležitostí právníka.

§ 30

Volná užití

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby.

(4) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy zřetelně označena.

(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu.

Použité zdroje

Codexis : sbírka zákonů

Obor

Právo

Okres

Kladno

Knihovna

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace

Datum zadání dotazu

06.05.2015 15:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu