Autorské právo

Text dotazu

Po jak dlouhé době se mohou bezplatně používat texty, grafiky, videomateriály a audio, aniž bych porušil autorská práva ? Jde m i o jejich použití ve veřejně přístupném videu na youtube, facebook atp.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,
 
Autorské právo náleží spolu s právy s ním souvisejícími mezi práva duševního vlastnictví, resp. práva k nehmotným statkům. Základním právním předpisem je autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „AZ“), který je zvláštním zákonem k občanskému zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb. (dále též jen o.z.).

Ke každému užití díla je zásadně vyžadován souhlas autora, popř. toho, kdo vykonává autorská práva k dílu, tj. buď autora nebo jiného nositele autorského práva k dílu (dědice či odvozeného nositele). Zákon zásadně vyžaduje k udělení oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence) jiné osobě formu smlouvy, a to smlouvy licenční s tím, že bez takového oprávnění může jiná osoba dílo užít pouze v případech stanovených zákonem.

Tzv. "volná díla", jsou díla veřejnosti volně přístupná - 70 let po smrti autora. Pokud byste chtěl použít autorské dílo dříve, musel byste mít souhlas dědiců, nebo agentur, které je zastupují.

Pro divadelní, literární a audiovizuální díla je to agentura Dilia. Jedná se o spolek autorů a dalších nositelů autorských práv, která poskytuje zejména právní servis pro autory i uživatele děl,
https://www.dilia.cz/17-literarni-agentura.

Pro veřejná videa/prezentace je ideální použít díla s licencí Creative Commons - CC (https://creativecommons.org/licenses/?lang=cs) - nejširší užití umožňují díla označená CC 0 (zero).
Databáze obrázků: https://search.creativecommons.org/

zdroj :https://www.advocate.cz/cz/autorske-pravo

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.01.2021 17:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu