Autorská práva

Text dotazu

Zdravím, zajímalo by mě, jak to funguje, když se kupříkladu o jednu knihu přičiní více autorů, např. warcraft, dragonlance či halo, myslím tím, jeden spisovatel celé to dílo započne a pokud jiný spisovatel přijde do nakladatelství s tím, že k onomu ději napsal nějakou povídku nebo pokračování, jak to vlastně funguje, podepíše se nějaká ta smlouva, hlavní spisovatel si to dílo přečte a rozhodne, zda se vydá, nebo tak něco?
například kdybych třeba já napsal ke zde avizovaným knihám nějaká pokračování a chtěl je vydat, jakým způsobem z hlediska právního by to probíhalo?

Odpověď

Dobrý den,

prostřednictvím autorského práva poskytuje stát autorům určitá výlučná práva k jejich dílu. Tato práva zanikají dle zákona 70 let po smrti autora/autorů i dalších původců (autor, překladatel, ilustrátor atd.) a zanikají zpravidla právě 70 let od smrti posledního žijícího. Pokud tato doba ještě neuplynula, je možné s dílem nakládat jen se souhlasem držitelů těchto autorských práv.

Pokud byste tedy chtěl pokračovat v sérii knih Warcraft a postupovat legálně, bylo by tedy pravděpodobně nutné sehnat souhlas všech žijících spoluautorů, případně jejich zástupců a získat souhlas, či licenční smlouvu.

Viz: „Právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů jako dílo jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně. O nakládání s dílem rozhodují spoluautoři jednomyslně; jakékoli smlouvy (včetně smlouvy licenční) je tedy nutné uzavírat se všemi spoluautory. Stejná pravidla platí též pro dědice autora. Pro udělení souhlasu s užitím díla (udělení licence) je tedy nutný souhlas všech dědiců, a to bez ohledu na jejich počet.“ (http://www.autorskaprava.cz/autorska_prava.htm)

Pokud by se Vám tedy spoluautoři rozhodli udělit autorskou licenci:

„Licenční smlouvou  autor poskytuje  nabyvateli oprávnění (licenci)  k výkonu práva dílo užít ke všem, nebo jen k jednotlivým   způsobům  užití,   v  rozsahu   omezeném  nebo  neomezeném, a nabyvatel  se  zavazuje,  není-li  sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. Autor nemůže  poskytnout oprávnění  k výkonu  práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám. Nabyvatel je zpravidla povinen licenci využít. Poskytuje-li se licence jako výhradní, vyžaduje smlouva písemnou  formu. Obvykle je  nabyvatel licence povinen poskytnout  autorovi  na  své  náklady  alespoň jednu kopii autorova díla.“

(http://www.autorske-pravo.info/licencni-smlouva)

 „Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.“ (http://zakony.centrum.cz/autorsky-zakon/cast-1-hlava-1-dil-3-oddil-2-paragraf-11)

Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a, je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých,1a) toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle tohoto zákona (§ 97). (http://zakony.centrum.cz/autorsky-zakon/cast-1-hlava-1-dil-3-oddil-2-paragraf-11)

Jedná se tedy o velmi specifické zákonné oprávnění, které trvá defacto „navždy“.

K odpovědi na Vaší otázku: Po uplynutí oněch 70 let si opravdu s dílem může každý dělat „co chce“ – ovšem v mantinelech toho, že nesmí nijak snižovat jeho hodnotu a musí být uveden a nesmí být zkreslováno autorství.

S tím souvisí o Vás dotaz k otázce zdevastování díla – tomu má předejít právě formulace v zákoně „dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu“, nicméně to je velmi obecný pojem, který si lze vyložit různými způsoby a těžko vysvětlit, co přesně může být považováno za snižování hodnoty.

Autorský zákon k dispozici zde:

http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/

Pokud byste se skutečně chtěl knihu vydat, doporučujeme se předem poradit s někým, kdo má právnické vzdělání. 

Snad jsme Vám dotaz alespoň trochu objasnili. 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.02.2016 12:10

Jan Kopecký píše:
Čtvrtek 13.02.2020 18:29
Dobrý den

Mám dotaz ohledně autorských práv ke cover verzi nějaké skladby. Pokud bych nahrál předělávku skladby nějakého současného autora, mám na ni nějaká autorská práva? Mohu na svém coveru nějakým způsobem legálně vydělat peníze? Jak se mám domluvit s autorem ohledně peněz? Předem děkuji za odpověď
Kopecký
PSK - admin píše:
Pondělí 17.02.2020 08:40
Dobrý den,

ke coveru písně na které bystě chtěl vydělávat, potřebujete souhlas autora tzv. autorizaci. K potřebnému kontaktování autora Vám může pomoci např. Osa.

Otázka ohledně peněz, je individuální a pokud budete potřebovat nějakou odbornou radu ohledně dohody, bude nejlepší vyhledat právní pomoc.

Původní autor může, ale i nemusí, úpravci přiznat podíl z provozování upraveného díla.

Co se týká Vašeho autorského práva, tak si nejsme jisti. Zde by bylo lepší se obrátit na organizaci OSA anebo na Ministerstvo kultury sekci autorských práv.

Vaše práva by teoreticky neměla být na celou píseň, ale pouze na tu část, kterou předěláte. Ale je to spekulace, služba Ptejte se knihovny nenahrazuje právnické služby.


Čerpáno z:

            Online dostupná verze autorského zákona:

             https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#cast1
             
             Odkaz na oddělení Ministerstva kultury, které se zabývá autorským právem:

             https://www.mkcr.cz/autorske-pravo-15.html
                            
              V níže uvedením odkazu, najdete odpovědi na některé související otázky a sám můžete položit konkrétní dotaz:

      https://www.osa.cz/ptate-se/ostatni/
      
      I když se jedná o starší článek, vysvětluje princip autorizace:
      
      https://www.lidovky.cz/novi[…]lic=232726&mes=090801_0
      
      
      Článek vykládá autorský zákon ve vztahu s hudebním dílem.
      
      https://www.epravo.cz/top/c[…]autorskeho-prava-98933.html
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu