autorská práva

Text dotazu

Dobrý den, obracíme se na vás s dotazem ohledně autorských práv při digitalizaci dokumentů (z 19. a 20. století), které mají být následně přes internet zpřístupněny veřejnosti. Víme, že platí hranice 70ti let od smrti autorů, tj. letos od roku 1944. V databázi Kramerius NK jsou volně přístupná pouze díla vydaná před rokem 1900. Zajímalo by nás, proč zde nejsou uvedená díla novější, tj. mezi lety 1900 až 1944, u jejichž autorů už nemohou platit autorská práva. Hraje v tom roli např. pravděpodobnost existence autorských práv nakladatelů, případně autorů, u nichž nelze dohledat autobiografická data, apod.? Existuje kromě výše uvedeného autorského zákona nějaký předpis, který stanoví jiná hraniční období pro digitalizaci dokumentů určených k zveřejnění?

Odpověď

Dobrý den,

správně jste uvedla, že autorský zákon stanovuje ochrannou lhůtu pro původce díla na 70 let od jeho(jejich) smrti. Dále platí vydavatelská práva, a to 50 let od vydání dokumentu. Dokumenty v systému Kramerius vydané mezi lety 1900 a 1944 nejsou prozatím volné, neboť se na ně výše uvedená autorská práva stále mohou vztahovat. Vydavatelská práva v tomto případě již pominula, ale autorská práva mohou stále platit. Jak bylo uvedeno výše, autorská práva jsou platná ještě 70 let po smrti původce díla, pokud tedy dílo vydané roku 1900 sepsal autor ve svých 20 letech a dožil se 85 let (zemřel roku 1965), autorská práva se budou na dané dílo ještě dalších 21 let vztahovat (dosud uplynulo pouze 49 let od smrti autora).

Abychom mohli volně zveřejnit co nejvíce dokumentů v systému Kramerius, proběhla v Národní knihovně ČR v minulých letech akce, při které jsme se snažili dohledat biografické informace k původcům děl. Pokud se nám podařilo získat z hodnověrného zdroje  informaci, že od smrti původce(ů) díla uplynulo již více než 70 let, dílo jsme uvolnili. U všech dokumentů ovšem nebylo dohledání potřebných biografických dat možné. Tento postup taktéž nebylo  možné použít pro periodika, do kterých přispívalo velké množství autorů.

Pokud byste ovšem v případě systému Kramerius připadla na dílo, které by již mělo být z pohledu autorského zákona volné a doložíte toto tvrzení odkazem na hodnověrný zdroj informace o úmrtí původců díla (spisovatele, ilustrátora aj.), toto dílo rádi uvolníme.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2014 10:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu