Autorská práva

Text dotazu

Vážení,
dostala jsem dotaz ... Žadatelka bude publikovat v zahraniční odborné
encyklopedii a shání u vydavatelů svolení k publikaci pramenů, které
využila. S výjimkou jednoho, nakl. Blackie and Son Ltd., Glasgow (dle info
na netu zaniklo v roce 1991) se jí podařilo vše sehnat. Žadatelku jsem
odkázala na IPO, ale samotnou by mne to zajímalo, jak se získává souhlas s
využitým pramenem, když vydavatel už neexistuje ... ?!?
Moc děkuji za odpověď a přeji chladný den

Odpověď

Dobrý den,
 
dle Autorského zákona č. 121/2000 Sb. majetková autorská práva trvají ve většině států světa (včetně Evropské unie a USA) obecně po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti; Bernská úmluva vyžaduje délku ochrany minimálně 50 let po smrti autora. V případě spoluautorství se doba ochrany vztahuje ke smrti posledního žijícího autora. U anonymních a pseudonymních děl, kde autor není všeobecně znám, se lhůta počítá od prvního oprávněného zveřejnění. Dílo, u kterého uplynula doba ochrany majetkových práv, se stává volným dílem, při zveřejnění však musí být uveden autor a dílo nesmí být užito způsobem snižujícím jeho hodnotu.

Podle současného autorského zákona platného v Česku jsou, majetková práva nepřevoditelná (jsou však předmětem dědictví), lze k nim však udělovat licence, pomocí kterých lze dosáhnout účinku podobného převodu.
V Česku jsou kolektivními správci autorských práv v současnosti Dilia, Ochranný svaz autorský, Intergram, OOA-S, GESTOR a Ochranná asociace zvukařů.
Dle informací právího oddělení DILIA, http://www.dilia.cz, autorská práva by měla ve V.Britanii přejít po zániku nakladatelství zpět na autora, resp.
dědice a v případě,že dílo zůstává bez nástupce, připadnou dispoziční práva státu (příp. fondu, nadaci,apod.). 


Máte-li zájem o podrobnější informace, doporučujeme následující odkazy:
-http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=363
-Bernská úmluva o ochraně literárních děl ve znění pařížské revize z roku
1971 - vyhláška MZV č. 133/1980 Sb. (2MB PDF)

http://www.ipo.gov.uk/types/copy/c-about.htm

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2010 11:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu