autorská práva

Text dotazu

Dobrý den, lze v knihovně vystavit přepsané úryvky z knih? A lze na toto popř. upozornit oznámením nebo uvedením v programu akcí? Není to porušení autorských práv? Děkuji.

Odpověď

Vážená paní kolegyně,

Váš dotaz je v rámci současného stále se utužujícího autorského práva nepochybně pozoruhodný.
Vzhledem k tradiciím a poslání knihoven by snad bylo možné aplikovat na případy užití (krátkých, funkčně přiměřených!) citátů ve výzdobě knihovny, resp. na nějaké výstavce ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) autorského zákona (viz dole), a to v tom smyslu, že jde tedy o citaci v rámci vlastního díla - grafické úpravy prostoru knihovny nebo výstavky (to mohou být i díla kolektivní). - Jistě je to explikace poněkud "natažená", ale snad přijatelná v rámci nevýdělečného užití ve prospěch propagace literatury, vzdělání atp.
Obávám se však, že Váš dotaz se týká užití poměrně velkých částí textu (snad graficky zpracované?) na výstavce věnované jen tomuto účelu. Myslím, že to by šlo již za rámec § 31 a že by zde bylo zapotřebí souhlasu autora (tj. případně i překladatele). (Jiná situace by např. byla, pokud by šlo o výstavku prací žáků - studentů v prostorách jejich školy - knihovny, ale to - jak tomu rozumím - tento případ není.)

§ 31
Citace
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
...;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.01.2008 12:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu