autorita učitele, vychovatele

Text dotazu

Hledám literaturu k tématu autorita učitele, vychovatele.

Odpověď

Dobrý den, k tématu autority učitele, vychovatele jsme v elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) nalezli následující dokumenty:

1) VALIŠOVÁ, Alena. Autorita jako pedagogický problém a kolektiv. Praha : Karolinum, 1998. 135 s. ; 21 cm. ISBN 80-7184-624-4 (brož.) : Kč 85,00

2) VALIŠOVÁ, Alena. Autorita ve výchově : vzestup, pád, nebo pomalý návrat. Praha : Karolinum, 1999. 185 s. ; 21 cm. ISBN 80-7184-857-3 (brož.) : Kč 170,00

3) VALIŠOVÁ, Alena a kol. Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005. 314 s. ; 21 cm. ISBN 80-86642-43-7 (brož.)

4) ARUM, Richard. Judging school discipline : the crisis of moral authority. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, c2003. 321 s. : il., mapy ; 26 cm. ISBN 0-674-01814-1 (brož.) ISBN 978-0-674-01814-3. (chyb.). ISBN 0-674-01179-1 (váz.)
 
5) BENDL, Stanislav. Strašidlo nekázně, aneb, Hledání východiska ze školských labyrintů. Praha : TH, 1998. 229 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-86065-13-8 (brož.) ISBN 8086065-13-8 (chyb.)

V článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících
(http://sigma.nkp.cz/cze/anl) jsou k tomuto tématu k dispozici také články,
např.:
 
6) ČIHÁČEK, Vlastimil; MOJOVÁ, Karina; POLÁKOVÁ, Hana. Co s učitelem bez autority? Rubrika: PoradnaPPP. In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, č. 51 (20071217)
 
7) KRAMULOVÁ, Daniela. Učitel - krotitel? In: Rodina a škola. -- ISSN 0035-7766. -- Roč. 53, č. 3 (2006), s. 20. Resumé: Autorita učitele, osm kroků, jak zvýšit učitelovu autoritu před žáky. Rady a zkušenosti učitelů lze najít i v publikaci Učitel a problémový žák od francouzských autorů M.-A. Auger a Ch. Boucharlat (Portál 2005).
 
8) ČECHOVÁ, Marie. Učitelské bariéry ve vzdělávání žáků. In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. --Roč. 58, č. 5 (2007/2008), s. 214-217
Resumé: Autorka se zamýšlí nad příčinami vzniku bariér mezi učitelem a žákem. Důvody vidí v odborné nekompetentnosti učitelů, špatných podmínkách pro postgraduální vzdělávání ze strany ministerstva i ředitelů škol. Podstatou však je přístup učitele k žákům, jeho osobní předpoklady, vlastnosti a schopnost komunikace se žáky. Podkladem pro tato zjištění byla učitelská a žákovská anketa na SŠ a ZŠ.

9) VIKTOROVÁ, Ida. Cesty studentů učitelství k autoritě učitele. In:
Pedagogika. -- Roč. 45, č. 2 (1995), s. 171-180

10) ŠIMÍČKOVÁ, Helena. Interakce učitel - žák. (Zkušenosti z praxe) In:
Komenský. -- Roč. 122, č. 5/6 (1997/98), s. 107-108

Další články si můžete v databázi vyhledat zadáním spojení pedagog? and autorit?, učitel? and autorit?, vychov? and autorit? do pole předmět.
Znaménko ? rozšiřuje zadané výrazy o 1 a více znaků.

Pokud byste měla zájem o zahraniční články, můžete využít některou z licencovaných databází, které knihovny nabízejí. Přístup k těmto databázím je možný na základě čtenářského průkazu knihovny a ve většině případů je vázán na počítače přímo v budově knihovny. Některé knihovny a zejména univerzity však nabízejí k placeným databázím tzv. vzdálený přístup odkudkoli, viz např. nabídka Národní knihovny (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu
3=104). Využít můžete např. databáze EBSCO, z nich zejména ERIC zaměřenou na výchovu a vzdělávání, nebo multioborově zaměřené Academic Search Complete a MasterFILE Premier. Z dalších databází pak např. Web of Science - Social Sciences Citation Index, databázi SpringerLINK aj. Nabídku databází přístupných v Národní knihovně naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3.

Další dokumenty a prameny k tématu by Vám mohli doporučit ještě kolegové z Národní pedagogické knihovny Komenského (http://www.npkk.cz/), která také poskytuje službu Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=ABA012).

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.03.2009 15:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu